wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Archiwum wiadomości

Strona główna » 

| | | | | | | |

 

 1. APEL Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD do Zarządów ROD, działkowców i ich rodzin z terenu Mazowsza ws. powodzi
 2. Dotacje i pożyczki dla ROD
 3. Informacja z XVI posiedzenia Krajowej Rady PZD
 4. Golędzinowscy działkowcy bronią działek
 5. Działkowy Dzień Dziecka w Styrzyńcu
 6. Komunikat OZ Mazowieckiego PZD ws. użytkowników działek w międzywalu warszawskiego Golędzinowa
 7. Ogrodnicza oświata w Śląskim PZD
 8. MSWiA radzi powodzianom
 9. Porady dla działkowców powodzian - pobierz ulotkę
 10. Co trzeba wiedzieć o komarach
 11. Prezydium KR PZD w sprawie powodzi
 12. Prezydium ROD PZD we Wrocławiu w sprawie udzielenia pomocy ogrodom i działkowcom dotkniętym skutkami powodzi
 13. List do kandydatów na urząd Prezydenta RP ws. działkowów
 14. Kolejny zamach na działkowców
 15. Apel OZ PZD w Gdańsku w sprawie pomocy działkowcom poszkodowanym w powodzi
 16. Pierwsze wpłaty na konto'Powódź 2010'
 17. Redakcja 'Działkowca' - Jak uprawiać glebę po powodzi
 18. Działkowcy na Festynie PCK w Bolesławcu
 19. Poznań propagatorem wiedzy ogrodniczej
 20. Deklaracja kandydata na prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
 21. Apel  OZ PZD w Zielonej Górze o pomoc dla poszkodowanych w powodzi
 22. Apel Prezydium KR
 23. Oświadczenie OZ we Wrocławiu w sprawie ROD na Kazanowie we Wrocławiu
 24. Pierwszy ROD pod wodą na Pomorzu 27 maja 2010
 25. Informacja w sprawie ROD, które ucierpiały w skutek powodzi według informacji przekazanych przez OZ PZD na dzień 26 maja 2010 r
 26. Konferencja Prasowa we Wrocławiu
 27. Informacja KR PZD o kolejnych ROD będących pod woda na dzien 25 maja 2010 r .
 28. Informacja KR o kolejnych ROD będących pod wodą na dzień 21 maja 2010, godz. 15.50
 29. Prezes Związku pisze do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
 30. Prezes Związku w liście do Posłów RP
 31. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie zagrożeń dla praw działkowców i istnienia rodzinnych ogrodów działkowych wynikających z zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego przez I Prezesa Sądu Najwyższego zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 32. STANOWISKO Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku Prierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
 33. APEL Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 8 kwietnia 2010 r. do Działkowców i Struktur Związku.
 34. List członków Krajowej Rady PZD do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Pana Prof. dr hab. Lecha Gardockiego.
 35. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie nadzoru nad Polskim Związkiem Działkowców
 36. Informacja KR o kolejnych ROD będących pod wodą
 37. Informacja o powodziach
 38. Stanowisko Rady OPZZ Województwa Podlaskiego
 39. Dziłkowcy mazowieccy świętują 1 Maja (17.05.2010)
 40. Informacja z Nadzwyczajnego Zebrania OZ PZD w Pile
 41. 'Biurowce zamiast zieleni' artykuł w Trybunie Opolskiej z dnia 29.04.2010 r .
 42. Uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Gliwicach
 43. Likwidacja azbestu w ROD
 44. List otwarty OZ Podkarpackiego do Prezesa TK
 45. Stanowisko Prezydium OZ Podkarpackiego
 46. Stanowisko Prezydium OZ Ślaskiego
 47. Informacja z XII nazdwyczajnego posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z odbytego w dniu 21.04.2010 r.
 48. List członków Krajowej Komisji Rewizyjnej do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
 49. List członków Krajowej Komisji Rewizyjnej do Trybunału Konstytucyjnego.
 50. Narada Społecznej Służby Instruktorskiej w ROD(Zielona Góra)
 51. Protest działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego Jarzębina skierowany do władz miasta Wrocławia
 52. Informacja o odbytym posiedzeniu Okręgowego Zarządu Małopolskeigo PZD w Krakowie
 53. Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku z dnia 14 kwietnia 2010 r.
 54. Informacja z XII - go plenarnego posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu.
 55. Nadzwyczajne , wspólne Zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze w dniu 15 kwietnia 2010 roku
 56. Informacja z przebiegu posiedzenia Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD
 57. Komunikat w/s zawieszenia postepowania egzekucyjnego w związku z roszczeniami do terenu ROD im. 23 Lutego w Poznaniu.
 58. Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie wyborów samorzadowych
 59. Informacja z konferencji prasowej OZ PZD w Bydgoszczy
 60. Rejonowa Konferencja Szkoleniowa Społecznej Słuzby Instruktorskiej w Złotym Potoku.
 61. Krajowa Konferencja Szkoleniowa Społecznej Słuzby Instruktorskiej PZD w Olsztynie .
 62. Nadzwyczajne XV Posiedzenie Krajowej Rady PZD.
 63. List otwarty
 64. Uchwała Prezydium KR PZD w sprawie budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD
 65. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowcow z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie nadzoru nad Polskim Związkiem Działkowców.
 66. Znaczenie zaskarżonych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przepisów ustawy o ROD dla istnienia i funkcjonowania ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
 67. Zamieszkiwanie i zameldowanie na działkach w ROD.
 68. Spotkanie kierownictwa OZ Śląskiego PZD z posłem W.Martyniukiem i aktywem SLD w Gliwicach.
 69. Informacja w sprawie przydziału działek w ROD
 70. Trybunał odpowiada działkowcom
 71. Posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej
 72. Obradowali Prezesi Okregowych Zarządó Polskiego Związku Dzialkowców.
 73. Spotkanie delegacji PZD z Wiceministrem Infrastruktury
 74. Badanie stanu prawnego gruntów ROD opracowane na podstawie danych z OZ PZD, według stanu na dzień 1 grudnia 2010 r.
 75. Narada szkoleniowa komisji rozjemczych PZD.
 76. 'Kielecki Tygodnik Radiowy' o ogrodach działkowych
 77. Uwaga Zarządy
 78. ABC cięcia drzew dla działkowców.
 79. Informacja dotycząca ' Informatora Instruktora'
 80. Pokazy cięcia drzew i krzewów owocowych w ośrodkach szkoleniowych OZ PZD w Zielonej Górze .
 81. Krajowa Konferencja Szkoleniowa Instruktorow SSI w Lasocinie k/Dzierżoniowa zorganizowana przez Okręgowy Zarząd Sudecki.
 82. Dzień Ziemi 2010
 83. Pokazy cięcia drzew i krzewów zorganizowane przez Okręgowy Zarząd w Gdańsku .
 84. Dotacje udzielone dla ROD 25 marca 2010 r.
 85. WTarnobrzeskiej Delegaturze PZD chce się dzialać
 86. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile informuje Pana Posła Stanisława Kalemba
 87. Przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie u Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego .
 88. Krajowa Konferencja Szkoleniowa SSI PZD w Końskowoli.
 89. Sprawozdanie z Krajowej Konferencj Szkoleniowej dla Instruktorów Krajowych i okręgowych Społecznych Służb Instruktorskich PZD w Pile.
 90. Spotkanie na temat bioróźnorodności .
 91. Szkolenie pracowników Okręgowych Zarządów PZD w zakresie nowego programu obsługującego Rejestr ROD.
 92. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie zaprasza na pokazy cięcia drzew i krzewów.
 93. Dotacje udzielone dla ROD
 94. Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD zaprasza na pokazy cięcia drzew owocowych w rodzinnych ogrodach działkowych.
 95. Działalność Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w 2009 roku
 96. Refleksje na temat osob naruszających prawo budowlane i przepisy o zamieszkaniu.
 97. List Otwarty Okręgowego Zarząu Śląskiego PZD do Posłów na Sejm RP.
 98. Likwidacje ROD
 99. Narada wiceprezesów i instruktorów etatowych OZ PZD w Warszawie 4-5 marca 2010r.
 100. Ogrody czy biurowce - projekt zmian w planie zagospodarowania  przestrzennego Opola.
 101. Szkolenia działkowcow w OZ Warmińsko-Mazurskim w marcu 2010 r.
 102. Zasady użytkowania i wdrożenia nowego programu obsługującego Rejestr ROD
 103. Przed wyborami     
 104. Środki finansowe PZD dla ROD na dotacje w 2010 r.  
 105. Środki finansowe dla ROD na pożyczki w 2010 r.
 106. Dotacje dla ROD(23.02.2010)
 107. Kronika Krakowska - reportaż z ROD Nad Dłubnią
 108. Nowy Świat działkowców.
 109. Powżyteczne przedsięwziecie słupeckiego ROD Róża 
 110. XIV Posiedzenie Krajowej Rady PZD (19.02.2010)
 111. Pokazy cięcia drzew i krzewów organizowane przez OZ PZD w Poznaniu(22.02.2010)
 112. Okręgowy Zarzad Śląśki PZD informuje i zaprasza na szkolenia i pokazy(22.02.2010 )
 113. Informacja OZ PZD w Bydgoszczy - Porady Ogrodnicze(19.02.2010)
 114. Zima na działce (19.02.2010)
 115. Działkowcy przed kolejnym sezonem (19.02.2010)
 116. Z życia Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu (19.02.2010)
 117. Samowola budowlana w ROD (19.02.2010)
 118. Szkolenia i narady w Okręgowym Zarządzie Mazowieckim(16.02.2010 )
 119. Informacja o naradach prezesów zarządow ROD w okręgu Łódzkim (15.02.2010)
 120. Nowy program komputerowy obsługujący Rejestr ROD ( 11.02.2010)
 121. Kolegium Prezesów ROD w Gnieżnie (09.02.2010)
 122. Obrady Komisji Bezpieczeństwa PZD OZ Poznań (09.02.2010)
 123. Obradowali prezesi ROD w Zielonej Górze (04.02.2010)
 124. Dobre Rady Policji w Zielonej Górze (05.02.2010)
 125. Dlaczego prawo zabrania zamieszkiwania na działkach?(03.02.2010)
 126. Są warzywniaki, będą wieżowce? (03.02.2010)
 127. Sankcjonowanie bezprawia (02.02.2010)
 128. Wymarzony dom działkowca ROD 'Lotnisko' w Warszawie
 129. Reakcje na inicjatywę RPO
 130. Dyżury w ogrodzie
 131. Legalizować czy wyburzać?
 132. Uprawnienia i obowiązki OZ w zakresie walnych zebrań wynikające ze statutu PZD
 133. Walne zebrania w 2009 roku
 134. ROD 'Jutrzenka'
 135. Przygotowanie do walnych zebrań w 2010r.
 136. Cięcie wiosenne drzew i krzewów
 137. Jubileusz 30-lecia ROD 'Stokrotka' w Wieluniu
 138. Noworoczne spotkanie
 139. Działkowcy z OZ Śląskiego PZD u posłanki B.Kotkowskiej
 140. Szkolenie aktywu ROD
 141. Sezon szkoleniowy rozpoczęty
 142. Likwidacje ROD w 2009 roku
 143. Wiersze 
 144. Nieszczęścia chodzą parami czyli cd. zdarzeń w ROD 'Demeter'
 145. Terminarz ochrony roślin w 2010 r.'-najnowszy numer specjalny 'działkowca'-w sprzedaży od końca stycznia
 146. Droga przez mękę działkowców z ROD Iwaszkiewicza
 147. Dotacje udzielone dla ROD w 2009 roku
 148. Strony internetowe Okręgowych Zarządów PZD
 149. Pożyczki udzielone przez Krajową Radę PZD dla ROD
 150. Czy w Polsce wracają upiorne lata 40?
 151. Zawiadomienia o walnym zebraniu
 152. Drzewka Kongresowe w Okręgach i ROD 
 153. Życzenia z okazji Dnia Samorządowca
 154. INFORMACJA
 155. Dotacje i pożczyki dla ROD 26 maja 2010 r .
 156. Rodzinny festyn w Wągrowcu
 157. Wczasy w ogrodzie w Chodzieży
 158. Gratulacje dla Prezydenta Elekta RP Bronisława Komorowskiego od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego
 159. Gratulacje dla Prezydenta Elekta RP od prezesa i członków Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach
 160. ROD 'Malwa' ugościł dzieci
 161. Narada kolgium gdyńskich prezesów z Komendantem Miejskim Policji w Gdyni pn. Pierwszy krok
 162. Szkolenie prezesów, wiceprezesów, sekretarzy i skarbników w Rawiczu
 163. 'Wesołe jest życie seniora' w Nowym Tomyślu
 164. Apel Lubelskiego Okręgowego Zarządu PZD ws. powodzi
 165. Jubilaci z Rogoźna Wielkopolskiego
 166. Jubileusz 80-lecia ROD „Energetyk 1” w Poznaniu
 167. Apel OZ Łodzkiego PZD z dnia 29 maja 2010r. do zarządów ROD i działkowców
 168. Konkurs 'Zielona szkoła' w Szczecinie
 169. Ministerstwo Środowiska odpowiada na prośbę Związku w sprawie pomocy dla ogrodów powodziowych
 170. 'Szkolna kampania dla zrównoważonego rozwoju Gmin dorzecza rzeki Wisłok' 2009-2010 w Rzeszowie
 171. Dni Otwartych Drzwi w Podkarpcakim Ośrodku Doradztwa Rolniczego - Boguchwała
 172. Roszczenia do gruntów ROD
 173. Podziękowanie z ROD 'Pałuczanka' w Żninie
 174. Posiedzenie Okręgowego Zarzadu w Lublinie
 175. Spotkanie OZ PZD w Zielonej Górze z Europosłem Bogusławem Liberackim oraz Posłem na Sejm RP Bogusławem Wontorem
 176. Dni Działkowca w ROD im. Obrońców Westerplatte w Świdniku
 177. 'Zielony Piknik Rodzinny' w Pile
 178. Poznańskie Dni Działkowca 2010
 179. Podziękowania dla KR PZD od Zarządu ROD 'Majowe 2' w Pszasnyszu
 180. Działkowcy z Danii odwiedzają szczecińskich działkowców
 181. Dni Działkowca w Świnoujściu szansą na regionalizację miasta!
 182. Dni Działkowca w Krotoszynie
 183. Pomoc dla powodzian - email od Pana Sławomira Wziętka
 184. Jubileusz 5-lecia Ustawy z dn. 8 lipca 2005 r. o ROD w Szczecinie
 185. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dn. 15 lipca 2010r.
 186. Spotkanie PZD z Wiceministrem Infrastruktury
 187. Jubileusze Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2010 roku
 188. Jubileusz 65-lecia ROD 'KOLEJARZ' w Ostrowie Wlkp.
 189. Jubileusz 85-lecia ROD 'Bielniki' w Poznaniu
 190. Nawałnica w Szczecinku
 191. Bezpłatne badanie gleby w zalanych ROD!
 192. Narada prezesów i dyrektorów biur OZ PZD
 193. Kolejne ROD, które ucierpiały w wyniku tegorocznej powodzi
 194. Kolejne dotacje udzielone przez OZ PZD Śląski
 195. Dotacje OZ PZD dla ROD, które ucierpiały w tegorocznej powodzi
 196. Kolejne dotacje udzielone przez okręgowe zarządy PZD
 197. Dotacje dla ROD dotkniętych powodzią
 198. Narada prezesów i dyrektorów biur OZ PZD
 199. Kolejne doniesienia w sprawie szkód w ROD po sierpniowej nawałnicy
 200. Wpłaty na konto 'POWÓDŹ' - stan przekazanych środków finansowych na 9 sierpnia 2010 r.
 201. Uroczyste podsumowanie Okręgowych Konkursów 'Wzorowy Ogród 2010' i 'Wzorowa działka 2010' połączone z plenarnym posiedzeniem OZ PZD w Bydgoszczy
 202. Uroczystość okręgowych Dni Działkowca w Gdyni/21 sierpnia 2010r.
 203. Wystawa chodzieskich ogrodów
 204. Wołanie o pomoc ROD 'Nasz Ogródek' w Jaśle
 205. List z Krosna
 206. Informacja z zebrania Okręgowego Zarządu PZD  w Pile /30 sierpnia 2010r./
 207. Prośba Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Dzialkowych do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego
 208. Kolejne dotacje udzielone przez okręgowe zarządy PZD- stan na 30.08.2010r.
 209. Kolejne ROD, które ucierpiały w wyniku tegorocznej powodzi-stan na 30.08.2010r.
 210. Pożyczki dla ROD
 211. Dotacje dla ROD dotkniętych powodzią
 212. Pożyczki udzielone dla ROD
 213. Skutki wrześniowych ulew w ROD
 214. Mazowieckie Dni Działkowca /5 września 2010r.
 215. Sudeckie Dni Działkowca/29.08.2010r.
 216. Narada inspektorów ds. terenowo-prawnych /27-28.09.2010r./
 217. 'Dary Jesieni' w Tokarni koło Kielc
 218. Wojewódzkie Dni Działkowca w Kielcach
 219. Okręgowe Dni Działkowca w Siemianowicach Śląskich / 18 września 2010r.
 220. XVII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD /23 WRZEŚNIA 2010R./
 221. Stanowisko PZD do założeń do ustawy o energetyce jądrowej
 222. RELACJA Z UROCZYSTOŚCI KRAJOWYCH DNI DZIAŁKOWCA 2010
 223. Dotacje dla ROD dotkniętych powodzią/ dane  na 22 września 2010r.
 224. Pożyczki dla ROD/ dane na 22 września 2010r.   
 225. Bezpłatne badanie gleby w zalanych ROD!
 226. OBRADOWAŁA KRAJOWA RADA PZD !
 227. Narada instruktorów etatowych OZ PZD w Warszawie
 228. Obrady plenarne Okręgowego Zarządu w Szczecinie
 229. Pierwsze dotacje udzielone przez OZ w Poznaniu dla ogrodów dotkniętych powodzią
 230. Studium uwarunkowań i kierunków zagopodarowania przestrzennego miasta Katowice
 231. Rodzinne Ogrody Działkowe dzieciom!!!- w ROD 'Pogodny' w Szczecinie gościły dzieci ze SP nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie
 232. Dotacje dla ROD dotkniętych powodzią - dane na 6 października 2010r.
 233. Kolejne dotacje udzielone przez okręgowe zarządy PZD
 234. 'Dary Jesieni' w Tokarni koło Kielc
 235. Komunikat w sprawie reakcji działkowców na rozszerzenie zaskarżenia ustawy o ROD
 236. Likwidacja części ROD im. Hallera we Władysławowie
 237. Pierwsze dotacje udzielone przez OZ w Poznaniu dla ogrodów dotkniętych powodzią
 238. Studium uwarunkowań i kierunków zagopodarowania przestrzennego miasta Katowice
 239. Rodzinne Ogrody Działkowe dzieciom!!!- w ROD 'Pogodny' w Szczecinie gościły dzieci ze SP nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie
 240. Dotacje dla ROD dotkniętych powodzią - dane na 6 października 2010r.
 241. Kolejne dotacje udzielone przez okręgowe zarządy PZD
 242. Pismo OZ PZD w Pile skierowane do Prof. Stanisława Dąbrowskiego-I Prezesa SN
 243. Pismo OZ PZD w Zielonej Górze skierowane do Prof. Stanisława Dąbrowskiego-I Prezesa SN w obronie Ustawy o ROD / z 8 lipca 2005r./
 244. Pismo OZ PZD Sudeckiego w Szczawnie Zdroju do I Prezesa SN Pana Prof. Stanisława Dabrowskiego w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.
 245. DZIAŁKOWCY TEŻ TAM BYLI !-Relacja z wyjazdu studyjnego do Europarlamentu w Strassburgu
 246. Pamięci Posłanki
 247. Z prac Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
 248. Przed wyborami samorządowymi-informacja z wizyty Prezydium OZ w Zielonej Górze u Prezydenta Zielonej Góry
 249. Apel OZ PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku w sprawie udziału członków PZD w nadchodzących wyborach samorządowych
 250. Obradowała Krajowa Rada /28.10.2010r./
 251. DZIAŁKOWCY TEŻ TAM BYLI !-Relacja z wyjazdu studyjnego do Europarlamentu w Strassburgu
 252. Kandydat na radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pan W. Stępień z Tarnobrzegu w obronie rodzinnych ogrodów działkowych
 253. Spotkanie przedwyborcze w Chodzieży
 254. Informacja z konferencji szkoleniowej dla instruktorów SSI OZ Sudeckiego
 255. Pamięci Posłanki
 256. Z prac Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
 257. DZIAŁKOWCY TEŻ TAM BYLI !-Relacja z wyjazdu studyjnego do Europarlamentu w Strassburgu
 258. Informacja z narady zorganizowanej w dniach 29-30.11.2010r. przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD
 259. Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w dniach 28-29.11.2010r. w Warszawie
 260. Pomoc finansowa dla ROD po powodzi
 261. Poseł na Sejm RP-Jan Kulas w biurze OZ w Gdańsku
 262. Już w sprzedaży styczniowy numer 'działkowca' !!
 263. Zbiór przepisów związkowych
 264. Biuletyn Informacyjny Nr 14/2010
 265. Szkolenia instruktorów SSI zaprogramowane przez Krajową Radę PZD
 266. Książki ogrodnicze dla bibliotek ROD
 267. Literatura fachowa dla instruktorów SSI
 268. Życzenia Świąteczne od ROD 'Nasz Ogródek' w Jaśle
 269. Sytuacja powodziowa w ROD w Gorzowie Wlkp.
 270. Porozumienie z Policją gdyńskich ogrodów działkowych
 271. List Pana Piotra Walusiaka, działkowca z ROD 'WARTA' w Pajęcznie do Marszałka Sejmu RP
 272. Developer walczy z działkowcami
 273. Sejmowa komisja o ustawie o ROD przed TK
 274. W sprawie kontroli NIK
 275. OBRADOWAŁA KRAJOWA RADA PZD /2.12.2010r./
 276. Prezesi ROD okręgu szczecińskiego w sprawie zagrożeń dla Ustawy o ROD /Stanowisko w sprawie raportu 'NIK o ogródkach działkowych'
 277. KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD W SPRAWIE RAPORTU NIK
 278. Odpowiedź Ministra Infrastruktury na pismo Prezesa Krajowej Rady PZD - Pana Eugeniusza Kondrackiego z dnia 28.09.2010r. dotyczące wniosków I Prezesa SN z dnia 22.02.2010r. i 6.09.2010r. w sprawie zbadania zgodności przepisów Ustawy z 8 lipca 2005r. o ROD z przepisami Konstytucji RP   
 279. Ustawowe prawa działkowców: Prawo do działki
 280. Pożyczki dla ROD
 281. Dotacje dla ROD dotkniętych powodzią- dane na 27 października 2010r.
 282. Dotacje udzielone przez OZ PZD w III kwartale 2010 roku na inwestycje i remonty w ROD
 283. Komunikat w sprawie reakcji działkowców na rozszerzenie zaskarżenia ustawy o ROD
 284. Jubileusze Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2010 roku    
 285. Pomoc finansowa dla ROD po powodzi
 286. Poseł na Sejm RP-Jan Kulas w biurze OZ w Gdańsku
 287. Już w sprzedaży styczniowy numer 'działkowca' !!   
 288. Sytuacja powodziowa w ROD w Gorzowie Wlkp.
 289. Sejmowa komisja o ustawie o ROD przed TK
 290. W sprawie kontroli NIK
 291. Prezesi ROD okręgu szczecińskiego w sprawie zagrożeń dla Ustawy o ROD /Stanowisko w sprawie raportu 'NIK o ogródkach działkowych'
 292. Zbiór przepisów związkowych
 293. Biuletyn Informacyjny Nr 14/2010
 294. Szkolenia instruktorów SSI zaprogramowane przez Krajową Radę PZD
 295. Książki ogrodnicze dla bibliotek ROD
 296. Literatura fachowa dla instruktorów SSI
 297. Odpowiedź Ministra Infrastruktury na pismo Prezesa Krajowej Rady PZD - Pana Eugeniusza Kondrackiego z dnia 28.09.2010r. dotyczące wniosków I Prezesa SN z dnia 22.02.2010r. i 6.09.2010r. w sprawie zbadania zgodności przepisów Ustawy z 8 lipca 2005r. o ROD z przepisami Konstytucji RP 
 298. Patrol w ogródku. Działkowcy z Łobza proszą o więcej.. 
 299. Informacja z narady Inspektorów OZ d/s inwestycji /15-16 marca 2011/
 300. Apel OZ Śląskiego PZD w obronie ogrodów, działkowców i Związku skierowany do działkowców z terenu Śląska, Zagłębia i Podbeskidzia
 301. Informacja z narady instruktorów etatowych SSI odbytej w Warszawie w dniach 2-3 marca 2011 r.
 302. Wprowadzenie
 303. Pismo Rzecznika do Ministra Infrastruktury
 304. Krajowa Rada odpowiada Rzecznikowi
 305. Krajowa Rada reaguje na artykuł w 'Rzeczpospolitej'
 306. Rzecznik Praw Obywatelskich Odpowiada Związkowi
 307. Reakcje działkowców na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich
 308. Odzew na artykuł w 'Rzeczpospolitej'
 309. Listy do Ministra Infrastruktury
 310. Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie Jubileuszu 5-lecia uchwalenia ustawy o ROD. 
 311. Jubileusz 5-lecia Ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o ROD w Szczecinie .
 312. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zrządu PZD w Bydgoszczy z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie 5-lecia uchwalenia Ustawy o ROD .
 313. Zbiór przepisów związkowych
 314. Biuletyn Informacyjny Nr 14/2010
 315. Szkolenia instruktorów SSI zaprogramowane przez Krajową Radę PZD
 316. Książki ogrodnicze dla bibliotek ROD
 317. Literatura fachowa dla instruktorów SSI
 318. Odpowiedź Ministra Infrastruktury na pismo Prezesa Krajowej Rady PZD - Pana Eugeniusza Kondrackiego z dnia 28.09.2010r. dotyczące wniosków I Prezesa SN z dnia 22.02.2010r. i 6.09.2010r. w sprawie zbadania zgodności przepisów Ustawy z 8 lipca 2005r. o ROD z przepisami Konstytucji RP 
 319. Patrol w ogródku. Działkowcy z Łobza proszą o więcej.. 
 320. Informacja z narady Inspektorów OZ d/s inwestycji /15-16 marca 2011/
 321. Apel OZ Śląskiego PZD w obronie ogrodów, działkowców i Związku skierowany do działkowców z terenu Śląska, Zagłębia i Podbeskidzia
 322. Informacja z narady instruktorów etatowych SSI odbytej w Warszawie w dniach 2-3 marca 2011 r.
 323. Wprowadzenie
 324. Pismo Rzecznika do Ministra Infrastruktury
 325. Krajowa Rada odpowiada Rzecznikowi
 326. Krajowa Rada reaguje na artykuł w 'Rzeczpospolitej'
 327. Rzecznik Praw Obywatelskich Odpowiada Związkowi
 328. Reakcje działkowców na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich
 329. Odzew na artykuł w 'Rzeczpospolitej'
 330. Listy do Ministra Infrastruktury
 331. Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie Jubileuszu 5-lecia uchwalenia ustawy o ROD. 
 332. Jubileusz 5-lecia Ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o ROD w Szczecinie .
 333. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zrządu PZD w Bydgoszczy z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie 5-lecia uchwalenia Ustawy o ROD .
 334. Pożyczki dla ROD(2011-08-19)
 335. List z Kanady - Pozdrowienia dla poznańskich działkowców (2011-08-19)
 336. Czytajcie 'działkowca'!(2011-08-18)
 337. Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego II Kongresu PZD(2011-08-17)
 338. Prezes PZD wystapił do parlamentarzystów i ugrupowań politycznych (2011-08-12)
 339. Są już nowe numery BIULETYNU INFORMACYJNEGO!(2011-08-12)
 340. Czytajcie 'działkowca'!(2011-08-11)
 341. Globalny Raport Ogrodniczy Husqvarna(2011-08-11)
 342. Medal dla Prezesa Polskiego Związku Działkowców(2011-08-04)
 343. XIX Międzynarodowa Wystawa 'Zieleń to życie'(2011-08-04)
 344. Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku (2011-08-04)
 345. Stanowisko OZ Podkarpackiego PZD w Rzeszowie w sprawie projektu ustawy o przekształceniu prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności 
 346. Trwają prace sejmowe nad przekształceniem użytkowania wieczystego we własność.
 347. Okręgowe Dni Działkowca w Darłowie.
 348. Obchody 30-lecia PZD w ROD 'Pod Lasem' w Białej Podlaskiej.
 349. Decyzje Prezydium KR PZD w sprawie likwidacji.
 350. ROD im. Michała Drzymały w Rakoniewicach ma już 50 lat!
 351. Konkurs Krajowy 'Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2011' - znamy już zwycieżców!
 352. Konkurs 'Jaka to byla droga...' rozstrzygnięty!
 353. XXVI Wojewódzka Wystawa Lilii w Kielcach
 354. Stanowisko KR PZD w dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 r.
 355. Apel KR PZD do partii i komitetów wyborczych w sprawie uwzględnienia kwestii ogrodów działkowych w programach wyborczych 2011 r.
 356. II Kongres PZD jeszcze we wrześniu!
 357. Obradowała Krajowa Rada PZD
 358. Niemiecko-Polski Dzień Ogrodów - Guben/Gubin
 359. 'Kleszcze niebezpiecznie blisko!' - informacja OZ Częstochowa odośnie szkolenia - prelekcji dr J.Nowaka  
 360. Informacja o wystawie fotograficznej Andrzeja Ślusarczyka pt.: 'Strefa osobista' w Wałbrzychu (OZ Sudecki PZD) 
 361. Informacja w sprawie 'Fort Szczęśliwice' w Warszawie.
 362. Dzień Dziecka w Ogrodzie im. A.Domagalskiego w Gdyni (Leonard Niewiński)
 363. Tarnobrzeg: prezydent spotkał sie z działkowcami
 364. Kolejne dotacje Krajowej Rady PZD dla ROD dotkniętych powodzią
 365. Sztandar dla działkowców!
 366. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie do Ministerstwa Insfrastruktury. (2011-09-05)
 367. 'Zbliża się koniec ogródków działkowych' - artykuł Pana Artura Janowskiego w Nowej Trybunie Opolskiej. (2011-09-05)
 368. List Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu do Ministra Infrastruktury w sprawie utrzymywania przez Ministerstwo Infrastruktury kontaktów z tzw. zespołem stowarzyszeń działkowych.  (2011-09-02)
 369. List Krajowej Komisji Rewizyjnej do Ministra Infrastruktury w sprawie utrzymywania przez Ministerstwo Infrastruktury kontaktów z tzw. zespołem stowarzyszeń działkowych. (2011-09-02)
 370. List Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD do Ministra Infrastruktury. (2011-09-02)
 371. Odezwa do ekologów, ornitologów, obrońców fauny i zieleni - ROD im. 'Pokój' we Wrocławiu. (2011-09-02)
 372. Wystawa 'KORSO' w dniu 28 sierpnia 2011r. w Pile. (2011-09-02)
 373. List Otwarty Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2011 r. do samorządów gmin woj. zachodniopomorskiego w sprawie opowiedzenia się o przyszłości ogrodów pod rządami ustawy o ROD. (2011-09-01)
 374. Apel Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2011 r. do działkowców okręgu szczecińskiego w sprawie racjonalnego pojmowania obowiązku wobec idei ogrodnictwa działkowego. (2011-09-01)
 375. XIX Międzynarodowa Wystawa 'Zieleń to życie'. (2011-08-30)
 376. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu Świetokrzyskiego PZD w Kielcach w sprawie prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury prac oraz konsultacji z członkami Zespołu Stowarzyszeń Działkowych. (2011-08-29)
 377. Pismo Pani Poseł Elżbiety Zakrzewskiej w sprawie zaskarżenia Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. (2011-08-26)
 378. List otwarty Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie do Ministra Infrastruktury.(2011-08-26)
 379. Stanowisko Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie w sprawie utrzymywania przez Ministerstwo Infrastruktury kontaktów z tzw. stowarzyszeniami ogrodów działkowych. (2011-08-26)
 380. Działkowcy Okręgu Pilskiego mają swój Sztandar. (2011-08-25)
 381. Prezes Polskiego Związku Działkowców w ROD im. Malwa w Pile. (2011-08-25)
 382. Działkowiec pyta - list Pana Bogusława Dąbrowskiego do Posłów i kandydatów na Posłów z Platformy Obywatelskiej w okręgach wyborczych 25 i 26 oraz odpowiedź Pana Posła Sławomira Neumanna. (2011-08-25)
 383. Odpowiedź Pana Posła Mirosława Pluta na list Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 27.07.2011 r. w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 roku. (2011-08-25)
 384. 'Trzeba być politycznie krótkowzrocznym żeby walczyć z milionem działkowców' - z prezesem Polskiego Związku Działkowców, Eugeniuszem Kondrackim rozmawia Anna Czapla-Furtacz. (2011-08-25)
 385. 'To były bardzo trudne i pracowite cztery lata' - z Marianem Praczykiem, o kończącej się kadencji zarządu rozmawia Dorota Bonzel (2011-08-24)
 386. 'Działkowcy walczą przeciwko niekorzystnym zmianom w ustawie i szukają wsparcia u posłów' - artykuł Pani Doroty Bonzel w Tygodniku pilskim (2011-08-24)
 387. Podziekowania dla Prezesa PZD od ROD im. Bolesława Chrobrego we Wronkach (2011-08-24)
 388. XXX-lecie związku działkowców - rozmowa z Tadeuszem Mańko, członkiem okręgowych oraz krajowych władz PZD (2011-08-24)
 389. Dzień Działkowca 2011 oraz uroczystości z okazji 30-lecia PZD w ROD 'Relaks' w Oleśnie (2011-08-23)
 390. Jest już Biuletyn Informacyjny PZD nr 08 (2011-08-23)
 391. Festyn rodzinny 'Dzień Działkowca 2011' i jubileusz 30-lecia Pozskiego Związku Działkowców w Nowym Tomyślu  (2011-08-23)
 392. 'Niespokojne życie działkowca'- Ryszard Goławski (2011-08-23)
 393. Sztandar, nowe władze i życzliwi parlamentarzyści (2011-08-23)
 394. Pliski zjazd dzialkowców - Marta Łasak (2011-08-23)
 395. Dotacje na konta 'Powódź 2010' (2011-08-19)
 396. Kolejne dotacje dla ogrodów działkowych (2011-08-19)
 397. Pożyczki dla ROD (2011-08-19)
 398. List z Kanady - Pozdrowienia dla poznańskich działkowców (2011-08-19)
 399. Czytajcie 'działkowca'! (2011-08-18)
 400. Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego II Kongresu PZD (2011-08-17)
 401. Prezes PZD wystapił do parlamentarzystów i ugrupowań politycznych (2011-08-12)
 402. Są już nowe numery BIULETYNU INFORMACYJNEGO! (2011-08-12)
 403. Prezydium OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju do Ministra Infrastruktury w sprawie Zespołu Stowarzyszeń Działkowych (2011-09-07)
 404. Prezydium OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju do Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania i funkcjonowania przy Ministrze Infrastruktury Zespołu Stowarzyszeń Działkowych. (2011-09-07)
 405. Zamach na prawa działkowców w ostrołęckich ROD (2011-09-06)
 406. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w sprawie prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury konsultacji z członkami Zespołu Stowarzyszeń Działkowych. (2011-09-21)
 407. Czytajcie 'DZIAŁKOWCA' ! (2011-09-20)
 408. Tygodnik Ostrołęcki o sytuacji ostrołęckich ROD i działkowców (2011-09-20)
 409. Odpowiedź Przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej na list Prezesa Polskiego Związku Działkowców w sprawie uwzględnienia kwestii ogrodów działkowych w programach wyborczych. (2011-09-20)
 410. Odpowiedź Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego na list Prezesa Polskiego Związku Działkowców w sprawie uwzględnienia kwestii ogrodów działkowych w programach wyborczych (2011-09-20)
 411. Prezydent Ostrołęki wie lepiej... (2011-09-19)
 412. List Pana Romualda Nocuń do Ministra Infrastruktury w sprawie prowadzonych konsultacji z zespołem stowarzyszeń działkowych. (2011-09-19)
 413. Apel uczestników VIII Zjazdu OZ Podlaskiego skierowany do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka (2011-09-16)
 414. Interpelacja poseł Bożeny Kotkowskiej dotycząca pomocy finansowej dla ROD na usuwanie skutków powodzi (2011-09-16)
 415. Pismo OZ w Zielonej Górze skierowane do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka (2011-09-16)
 416. Stanowisko VIII Okręgowego Zjazdu PZD w Poznaniu w sprawie niedostatków we współpracy z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie wykonywania przepisów ustawy o ROD. (2011-09-16)
 417. Stanowisko członków OZ PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej w Pile w sprawie prowadzenia przez Ministerstwo Infrastruktury konsultacji z członkami Zespołu Stowarzyszeń Działkowych. (2011-09-13)
 418. Protest OZ PZD w Pile z dnia 10 września 2011 r. na pismo Prezydenta Ostrołęki do Prezesa Krajowej Rady PZD w sprawie stwierdzenia nieważności umów notarialnych na przekazanie gruntów ROD w wieczyste użytkowanie. (2011-09-13)
 419. Reprezentanci statutowych władz ROD z terenu m. Ostrołęki do Prezydenta Miasta Ostrołęki. (2011-09-09)
 420. Odpowiedź Przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej na list Prezesa Polskiego Związku Działkowców w sprawie uwzględnienia kwestii ogrodów działkowych w programach wyborczych. (2011-09-20)
 421. Odpowiedź Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego na list Prezesa Polskiego Związku Działkowców w sprawie uwzględnienia kwestii ogrodów działkowych w programach wyborczych (2011-09-20)
 422. Prezydent Ostrołęki wie lepiej... (2011-09-19)
 423. List Pana Romualda Nocuń do Ministra Infrastruktury w sprawie prowadzonych konsultacji z zespołem stowarzyszeń działkowych. (2011-09-19)
 424. Apel uczestników VIII Zjazdu OZ Podlaskiego skierowany do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka (2011-09-16)
 425. Interpelacja poseł Bożeny Kotkowskiej dotycząca pomocy finansowej dla ROD na usuwanie skutków powodzi (2011-09-16)
 426. Pismo OZ w Zielonej Górze skierowane do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka (2011-09-16)
 427. Stanowisko VIII Okręgowego Zjazdu PZD w Poznaniu w sprawie niedostatków we współpracy z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie wykonywania przepisów ustawy o ROD. (2011-09-16)
 428. Stanowisko członków OZ PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej w Pile w sprawie prowadzenia przez Ministerstwo Infrastruktury konsultacji z członkami Zespołu Stowarzyszeń Działkowych. (2011-09-13)
 429. Protest OZ PZD w Pile z dnia 10 września 2011 r. na pismo Prezydenta Ostrołęki do Prezesa Krajowej Rady PZD w sprawie stwierdzenia nieważności umów notarialnych na przekazanie gruntów ROD w wieczyste użytkowanie. (2011-09-13)
 430. Reprezentanci statutowych władz ROD z terenu m. Ostrołęki do Prezydenta Miasta Ostrołęki. (2011-09-09)
 431. Stanowisko Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Bydgoszczy w sprawie działań Ministerstwa Infrastruktury  dot. konsultacji z tzw. zespołem stowarzyszeń działkowych w sprawach ogrodnictwa działkowego. (2011-09-09)
 432. Uchwała XV Zjazdu Delegatów Okręgowego Zjazdu PZD w Koszalinie w sprawie prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury prac oraz konsultacji z członkami Zespołu Stowarzyszeń Działkowych. (2011-09-09)
 433. XXXVI Kongres Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. (2011-09-07)
 434. Stanowcze 'NIE' dla propozycji Prezydenta Miasta Ostrołęki! (2011-09-07)
 435. Prezes Polskiego Związku Działkowców do Ministra Infrastruktury w sprawie zespołu konsultacyjnego do spraw ogrodnictwa działkowego, powołanego w Ministerstwie. (2011-09-07)
 436. XXIII Posiedzenie Krajowej Rady PZD (2011-09-06)
 437. KOMUNIKAT dotyczący planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD na rok 2011. (2011-09-06)
 438. Wpłaty na konto 'Powódź' - stan na 15 maja 2011 r.  
 439. Tygodnik Ostrołęcki o sytuacji ostrołęckich ROD i działkowców (2011-09-20)
 440. PodziękowaniaDziałkowców i statutowych władz ogrodów w Ostrołęce dla Członków Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku. (2011-10-07)
 441. Aktywność ROD środkiem do uzyskania pomocy z gmin. (2011-10-05)
 442. Niedzielny spacer po Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Waszyngtona w Warszawie (2011-10-03)
 443. Rodzinny Ogród Działkowy 'Zacisze' w Żaganiu posiada własną stronę internetową www.zaciszefzg.dbv.pl , do której odwiedzenia serdecznie zapraszamy! (2011-10-03)
 444. Protest Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku skierowany do Prezydenta Miasta Ostrołęka (2011-09-30)
 445. Kolejny atak na b. ogrody wojskowe na Mazowszu (2011-09-30)
 446. Rodzinny Ogród Działkowy 'Nasz Ogródek' w Jaśle posiada swoją stronę internetowąwww.nasz-ogrodek.pl , do której odwiedzania serdecznie zapraszamy! (2011-09-29)
 447. Stanowisko ROD 'Kwitnąca Dolina' w Swarzędzu w sprawie relacji Ministerstwa Infrastruktury z zespołem stowarzyszeń działkowych. (2011-09-26)
 448. Okręgowy Zarząd Małopolski PZD do Ministra Infrastruktury w obronie ustawy o ROD. (2011-09-26)
 449. Informacja z II posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbytego w dniu 15 września 2011 r. (2011-09-26)
 450. Rodzinne Ogrody Działkowe z Łomży i okolic mają wspólną stronę internetowąwww.rod.lomza.pl, do której odwiedzenia serdecznie zapraszamy! (2011-09-26)
 451. Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w sprawie prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury konsultacji z członkami Zespołu Stowarzyszeń Działkowych. (2011-09-21)
 452. Czytajcie 'DZIAŁKOWCA' ! (2011-09-20)
 453. Rodzinny Ogród Działkowy 'Czeczotka' w Ostrołęce do Prezydenta Miasta Ostrołęki. (2011-10-14)
 454. Rodzinny Ogród Działkowy 'Bemowo' w Ostrołęce do Prezydenta Miasta Ostrołęka. (2011-10-14)
 455. List Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku do Posłów na Sejm RP i Senatorów wybranych w Okręgu Wyborczym nr 25 i 26 (2011-10-13)
 456. Rada Częstochowy popiera ustalenia II Kongresu PZD (2011-10-12)
 457. Reakcja Związku wobec bezprawnych działań Agencji Mienia Wojskowego (2011-10-12)
 458. List Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Energetyk' w Ostrołęce do Prezydenta Miasta Ostrołęki (2011-10-10)
 459. Obradowali Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu rawickiego. (2011-10-10)
 460. Obradowała Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców (2011-10-17)
 461. Obchody 30 - lecia Polskiego Związku Działkowców w Chełmży (2011-10-17) 
 462. Czytajcie 'DZIAŁKOWCA'! (2011-10-18)
 463. Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD (2011-10-17)
 464. Posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej PZD (2011-10-17)
 465. 'Wydarzenie jedyne w swoim rodzaju' - posadzenie platanu klonolistnego z II Kongresu PZD w okręgu zielonogórskim (2011-10-20) 
 466. Platan klonolistny z II Kongresu PZD uroczyście posadzony w Okręgu Podkarpackim (2011-10-26)
 467. Drzewko z II Kongresu PZD zostało posadzone w Gnieźnie (2011-10-26)
 468. „Maja w ogrodzie” w ROD „Wirnik” w Warszawie – zobacz materiał wideo
 469. „Maja w ogrodzie” w ROD „Wirnik” w Warszawie(2011-11-08)
 470. Kłamstwa i wprowadzanie w błąd metodami działania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych w ROD Kwitnąca Dolina w Swarzędzu. (2011-10-21)
 471. Narada instruktorów etatowych OZ PZD w Warszawie (2011-10-19)
 472. Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w dniu 14 października 2011 roku w Warszawie (2011-10-19)
 473. Warszawski ROD 'Wirnik' w programie 'Maja w ogrodzie' w TVN. (2011-11-04)

Archiwum 2009 r.

 

 1. Działkowcy w konkurskie 'Zielony Poznań 2009' (11.12.2009)
 2. Zima w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD (8.12.2009)
 3. Zapytanie KR PZD do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka (2.12.2009r.) 
 4. Drogie drogi w Rzeszowie (2.12.2009r.)
 5. Zapytanie KR PZD do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO Grzegorza Schetyny (1.12.2009r.) 
 6. XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD (26.11.2009r.)
 7. W ROD trwają kontrole Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (26.11.2009r.)
 8. Kilka uwag do błędnych tez zawartych w arykule, jak i sugerującego mylne wnioski tytułu  'Użytkowanie wieczyste także dla działkowców', opublikowanego w Gazecie Prawnej w dniu 23.11.2009 r.
 9. Dobiega końca sadzenie Drzewek kongresowych (13.11.2009r.)
 10. Koniec anarchii w ROD Kwitnąca Dolina w Swarzędzu (28.11.2009r.) 
 11. Jak w Swarzędzu członkowie Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Zielona Dolina (w rejestracji) walczą z działkowcami popierającymi Polski Związek Działkowców (6.11.2009 r.)
 12. Prezydent (miasta) zasadził Drzewko Kongresowe (30.10.2009r.)
 13. Dotacje udzielone dla ROD od stycznia do września 2009 r.
 14. Zmiana siedziby Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu (16.10.2009)
 15. XII posiedzenie Krajowej Rady PZD (24.09.2009r.)
 16. Posiedzenie Plenum OZ w Lublinie z udziałem uczestników I Kongresu PZD w Warszawie (22.09.2009r.)
 17. Włocławskie ogrody Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD pod sztandarem (19.09.2009r.)
 18. Trwa sadzenie drzewek kongresowych
 19. Rodzinne Ogrody Działkowe na Wielkopolskich Dożynkach w Pile (30.08.2009r.)
 20. Komunikat o sytuacji ROD dotkniętych powodzią w czerwcu 2009 r. (25.08.2009r.)
 21. Komunikat w sprawie postępu prac pomiędzy UM Bydgoszcz a PZD nt. warunków likwidacji ROD 'Swoboda' w Bydgoszczy (18.08.2009r.)
 22. Komunikat KR PZD w sprawie zwłoki w likwidacji ROD 'Swoboda' na potrzeby budowy Biblioteki Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (12.08.2009r.)
 23. Krajowa Rada pomoże zalanym ogrodom (22.07.2009)
 24. Nowa placówka finansowo-księgowa Okręgu Toruńsko-Włocławskiego
 25. PROJEKT PiS ODRZUCONY! (16.07.2009)
 26. Odbył się I Kongres PZD (14.07.2009r.) 
 27. Elementarne brak wiedzy czy kolejna prowokacja? (10.07.2009)
 28. Dlaczego zwołuje się Kongres Polskiego Związku Działkowców (Kulisy Kołobrzeskie, 3-6.07.2009)
 29. Apel ROD im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu do ogrodow działkowych o przeznaczanie na cele społeczne środków finansowych zwracanych przez Urzędy Marszałkowskie za wodę z własnych ujęć (02.07.2009)
 30. XI posiedzenie Krajowej Rady PZD i Komitetu Organizacyjnego I Kongresu PZD (30.06.2009)
 31. ROD pod wodą. Działania PZD w związku z powodzią na południu Polski (29.06.2009)
 32. Dzieci na pokazach stażaków i policjantów
 33. Konferencja Społecznej Służby Instruktorskiej w Kalsku (16-18.06.2009)
 34. Konferencja Społecznej Służby Instruktorskiej w Skierniewicach (15-17.06.2009)
 35. W Bolesławcu jest przedszkole z pasją i własną działką.
 36. Konferencja Społecznej Służby Instruktorskiej w Marszewie (16-18.06.2009)
 37. Apel KR PZD
 38. X posiedzenie Krajowej Rady PZD (18.06.2009)
 39. Złota Praha dzieciom.
 40. Posiedzenie Krajowej Komisji Konkursowej (02.06.2009)
 41. Konferencja Społecznej Służby Instruktorskiej (25-27.05.2009)
 42. Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (26.05.2009)
 43. Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (13.05.2009r.)
 44. Sytuacja prawna gruntów i działkowców w dużych miastach. Warszawa, Wrocław, Łodź, Kraków (28.04.2009r.)
 45. Działkowcy odzyskali prawo do terenów zastępczych. Sejm obradował nad poprawkami do 'specustawy drogowej' (24.04. 2009r.)
 46. Budowa altan bez zmian. Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy Prawo budowlane (23.04.2009r.)
 47. Narada ogrodnicza PZD grudzień 2009
 48. 'Zielony Poznań 2009'
 49. Zima w ROD PZD (2009/2010)
 50. List do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO G. Schetyny (1.12.2009)
 51. List do Ministra Infrastruktury C. Grabarczyka (2.12.2009r.)

« Powrót