wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Prawa współmałżonka

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

Prawa współmałżonka

         Pojawiają się przypadki, gdy zarządy ROD stają przed dylematem, czy uznać statutowe prawa zagwarantowane dla współmałżonków. Problem dotyczy sytuacji, gdy przedstawiany jest akt ślubu kościelnego i z tego osoba przedstawiająca taki dokument wywodzi swoje prawo pierwszeństwa do nabycia członkostwa w PZD i prawa użytkowania dział ki po zmarłym człon ku Związku.
        Tę sprawę należy rozstrzygać na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w art. 1 § 2 stanowi, że „Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia w obecności duchownego.” 
        Z powyższego przepisu wynika, że w sensie cywilno-prawnym, małżeństwo jest zawarte, gdy potwierdzi to kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzając akt małżeństwa.
        Jeśli ta kiego dokumentu nie ma, sam ślub zawarty w kościele nie wywołuje skutków cywilno prawnych i w sensie polskiego prawa małżeństwo nie zostało zawarte. W takiej sytuacji osoba legitymująca się tylko dokumentem kościelnym (innego związku wyznaniowego) nie korzysta z uprawnień statutowych współmałżonka.

Marek Pytka

« Powrót