wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Kompetencje Zarządu ROD w sprawie zawierania umów

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

W jakich sprawach zarząd ogrodu może samodzielnie podpisywać umowy i podejmować inne działania prawne bez zgody okręgowego zarządu?

Rodzinny ogród działkowy - jako podstawowa jednostka Związku -  korzysta z osobowości prawnej PZD. Oznacza to, że ROD poprzez swój zarząd prowadzi sprawy ogrodu i reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie i według zasad określonych przez statut, który normuje tę sprawę przede wszystkim w swoim § 92. Z przepisu tego bowiem wynika, że zakres reprezentacji został ograniczony kompetencjami zarządu ROD. Oznacza to, że każda czynność prawna lub procesowa w imieniu Związku (np. zawarcie umowy, wytoczenie powództwa) może być samodzielnie dokonana przez zarząd ogrodu, pod warunkiem jednak, że taka czynność nakierowana jest na bezpośrednią realizację zadań określonych w § 91 statutu, który to przepis zawiera katalog kompetencji przysługujących zarządowi ROD.

Przykładem takich czynności jest m.in. umowa o wywóz śmieci lub wystąpienie do sądu o zasądzenie zaległych opłat od działkowca. Obie te czynności można bowiem ściśle powiązać z jednym z licznych zadań właściwych dla zarządu ogrodu. To są właśnie sprawy zwykłego zarządu, które – według statutu PZD - dotyczą bieżącego funkcjonowania ROD.

Wszelkie inne sprawy należy zaliczyć do kategorii przekraczających zakres zwykłego zarządu, które wprawdzie mogą być załatwiane przez zarząd ROD, ale tylko wówczas, gdy organ ten uzyska zgodę okręgowego zarządu albo Krajowej Rady. Jako przykład może tu służyć zawarcie umowy na wynajem pomieszczeń w domu działkowca; taka czynność wymaga już zgody okręgowego zarządu.

Tomasz Terlecki

« Powrót