wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Palenie gałęzi na działce

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

Czy i kiedy na terenie swojej działki mogę spalać obcięte gałęzie?

Zgodnie § 136 regulaminu ROD stanowi, iż „dopuszcza się spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli to nie narusza odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa miejscowego. Spalania nie można wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września”.
 W świetle przepisów związkowych członkowi Związku zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw. Wolno jednak spalać pochodzące z działki części roślin porażone przez choroby i szkodniki. Takiego spalania nie można wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Wynika stąd, że spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki może się odbywać od 1 maja do 30 września, ale tylko w nocy, tj. od zmierzchu do świtu.
Trzeba jednak koniecznie zaznaczyć, że gminy mogą wprowadzać całkowity zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje działkowców. W takim wypadku spalanie czegokolwiek jest niedopuszczalne. Naruszenie takiego zakazu podlega karze grzywny. Przystępując więc do spalania na działce, należy się uprzednio upewnić, czy nie naruszamy przepisów miejscowych, a tym samym - narażamy się na poważne sankcje finansowe.


Katarzyna Dudzińska

« Powrót