wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Dane cz│onka Zarz▒du ROD na tablicy og│osze˝

Strona g│ˇwna » Prawo w PZD »  » 

Jakie dane cz│onka Zarz▒du ROD  mo┐na umieÂciŠ na tablicy og│oszeniowej na ternie ogrodu?

W zwi▒zku z pe│nieniem funkcji w Zarz▒dzie ROD, osoba wybrana stajŕ siŕ czŕÂciowo osob▒ publiczn▒. Na tablicy og│osze˝ mo┐na umieÂciŠ imiŕ i nazwisko oraz funkcjŕ, ktˇr▒ dana osoba sprawuje. Za pisemn▒ zgod▒ takiej osoby mo┐na zamieÂciŠ rˇwnie┐  telefon kontaktowy.
Kolejna kwesti▒ jest informacja o dy┐urach, jakie s▒ pe│nione przez poszczegˇlne osoby czyli podanie  miejsca oraz godziny odbycia takiego dy┐uru.
Nale┐y rˇwnie┐, rozwa┐yŠ mo┐liwoŠ umieszczenia  telefonu kontaktowego do elektryka lub gospodarza ogrodu w razie powstania awarii. OczywiÂcie za pisemn▒ zgod▒ osˇb, ktˇre pe│ni▒ te funkcje.

Katarzyna Dudzi˝ska

« Powrˇt