wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Czy zarząd ROD może umarzać należności obciążające działkowców?

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

Czy zarząd ROD może umarzać należności obciążające działkowców?

Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 7 statutu PZD, członek Związku obowiązany jest uiszczać opłaty uchwalone przez uprawnione organy Związku w terminie przez nie ustalonym, a w przypadku zwłoki – wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi. Jest to jeden z podstawowych
obowiązków statutowych spoczywający na działkowcach.

W konsekwencji zarząd ogrodu jest zobligowany do pobierania składki członkowskiej, opłaty na rzecz ogrodu oraz innych należności. Innymi słowy, zarząd egzekwuje realizację przytoczonego obowiązku
wynikającego z § 15 ust. 1 pkt. 7 statutu PZD. Jest to więc zasada, która powinna być ściśle przestrzegana.
Zachodzi jednak pytanie, czy zarząd ROD jest uprawniony do stosowania wyjątków od powyższej zasady, a więc czy może np. umarzać należności działkowcom.
Odpowiadając na to pytanie należy stwierdzić, że zarząd może wyjątkowo odstąpić od egzekucji określonych opłat, ale wyłącznie wtedy, jeżeli wyraźny przepis związkowy pozwala na taki zabieg. Musi więc istnieć jasna podstawa prawna. Należy zauważyć, że przepisy
obowiązujące w PZD zawierają tylko jedną taką podstawę. Wynika ona z § 151 ust. 3 regulaminu ROD, który to przepis pozwala zarządowi zwolnić działkowca z obowiązku prac na rzecz ogrodu, a w konsekwencji – ekwiwalentu za niewykonanie tych prac. Natomiast
odnośnie pozostałych obowiązków finansowych obciążających działkowców, to prawo związkowe nie zawiera upoważnienia dla zarządu ogrodu do umarzania stosownych opłat. Wynika więc stąd, że organ ten nie może umarzać należności wynikających np. z obowiązku
zapłaty składki członkowskiej albo opłaty na rzecz ogrodu. Odnośnie tych świadczeń zarząd musi zatem bezwzględnie stosować przywołany wyżej § 15 ust. 1 pkt. 7 statutu PZD.

Tomasz Terlecki

« Powrót