wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Podstawowe zasady usuwania drzew w ROD

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

Jakie są podstawowe zasady usuwania drzew w rodzinnych ogrodach działkowych?

Przedmiotowe zagadnienie regulują przede wszystkim przepisy zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880, zwanej dalej ustawą). Zgodnie z nimi, wycięcie drzewa wiąże się zazwyczaj z koniecznością uzyskania zgody właściwego
organu administracji publicznej. Nie wszyscy muszą jednak spełnić ten obowiązek. Ustawa wprowadziła bowiem pewne zwolnienia. Dla zarządów i działkowców istotne będzie to, że bez formalności można usuwać drzewa lub krzewy:
1) owocowe;
2) których wiek nie przekracza 5 lat.
Oznacza to, że usunięcie z terenów ogólnych ogrodu lub działki ozdobnych drzew lub krzewów, których wiek przekracza 5 lat, wymagać będzie uzyskania zezwolenia.
Jak wynika z art. 83 ust. 1 ustawy, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Zainteresowany musi więc najpierw złożyć odpowiedni wniosek, który uruchamia całą procedurę zmierzającą do wydania decyzji.
Kto składa wniosek? To zależy. Jeżeli bowiem istnieje potrzeba usunięcia drzewa lub krzewu z terenu działki, to wniosek powinien złożyć działkowiec. Dlaczego? Ponieważ to on jest właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce. Stanowi o tym art. 15 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r. nr 169, poz. 1419 ze zm.). Natomiast w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego ogrodu, to zarząd ROD występuje o wydanie odpowiedniego zezwolenia.
Za usunięcie drzew lub krzewów ponosi się zazwyczaj opłaty. Obciążają one posiadacza nieruchomości; nalicza je i pobiera organ, który zezwolił na ich usunięcie. Ich wysokość podaje w zezwoleniu. Ale Uwaga: niezwykle istotny przepis zawarty jest w art. 86 ust. 1 pkt. 8 ustawy. Stanowi on bowiem, że nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów z ogrodów działkowych, jeżeli zostały wycięte przy okazji zabiegów pielęgnacyjnych.
Oznacza to, że w takiej sytuacji zarówno działkowcy, jak i zarządy ogrodów zwolnieni są z tego świadczenia. Trzeba jednak we wniosku o wydanie zezwolenia podkreślić, że zamierza się usunąć drzewo lub krzew znajdujący się na terenie ogrodu działkowego.
Na zakończenie trzeba przestrzec, że usunięcie drzewa lub krzewu bez stosownego zezwolenia wiąże się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi. W takich sytuacjach bowiem wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną. Kara ta wynosi tyle, ile trzykrotna opłata za usunięcie drzew lub krzewów.
Nie wykonanie tego obowiązku w terminie powoduje, że ustalona kara wraz z odsetkami za zwłokę podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zanim więc przystąpimy do wycięcia drzewa
z naszej działki, upewnijmy się, czy spełniliśmy wszystkie obowiązki z tym związane, aby niepotrzebnie nie narazić się na poważne sankcje finansowe.

Tomasz Terlecki

« Powrót