wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Konsekwencje naruszenia prawa budowlanego i warunków regulaminu ROD

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

Jakie konsekwencje grożą działkowcowi, który postawił na działce obiekt z naruszeniem warunków regulaminu ROD i prawa budowlanego?

Na początku warto zaznaczyć, że zgodnie z regulaminem ROD, altana może mieć powierzchnię w ogrodach miejskich do 25 m2, a w ogrodach podmiejskich do 35 m2; przez powierzchnię altany należy rozumieć powierzchnię zabudowy, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych. Altana może mieć ponadto wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4 metrów przy innym kształcie dachu; wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu. Analogicznie kwestia ta uregulowana jest w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Według art. 29 ust. 1 pkt 6, „pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.”
Jak zatem wynika z powyższych przepisów, maksymalne parametry altany są niezależne od powierzchni konkretnej działki. Oznacza to, że nie można postawić altany większej niż do 35 m2 w ogrodzie podmiejskim. Niezależnie od powyższego należy uprzedzić, że wybudowanie na działce obiektu z naruszeniem warunków regulaminu ROD wiąże się dla działkowca z negatywnymi konsekwencjami o trojakim charakterze.
Po pierwsze bowiem, członek Związku zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez zarząd ogrodu nieprawidłowości, a nawet do rozebrania rozbudowanej altany, jeśli naruszenia nie mogą zostać w inny sposób usunięte. W razie niezastosowania się do tego nakazu działkowcowi grozi pozbawienie członkostwa i prawa użytkowania zajmowanej działki. Po drugie zaś, stawianie na działce obiektu o większych rozmiarach niż wymagane obliguje do uzyskania pozwolenia na budowę. Wzniesienie podobnego obiektu bez takiego zezwolenia uznawane jest za „samowolę budowlaną” i wiąże się z określonymi sankcjami nakładanymi przez organy nadzoru budowlanego – łącznie z rozbiórką obiektu. Po trzecie wreszcie, obiekt wybudowany na działce w ogrodzie działkowym z naruszeniem warunków regulaminu ROD jest budynkiem w rozumieniu przepisów podatkowych, jeżeli jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; obiekt taki podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podatnikiem od takiego budynku będzie jego właściciel tj. działkowiec.

Tomasz Terlecki

« Powrót