wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Likwidacja ROD - kto i kiedy dokonuje wyceny naniesień i nasadzeń będących własnością użytkownika?

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

Kto i kiedy dokonuje wyceny naniesień i nasadzeń będących własnością użytkownika działki w ROD w przypadku likwidacji ROD.

Likwidacja części lub całości ROD zawsze następuje na warunkach ustawy z dnia 8 lipca 2005 r o rodzinnych ogrodach działkowych. Zatem w przypadku gdy przez PZD zostaje wyrażona zgoda na likwidację ogrodu, podmiot w którego interesie następuje likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego zobowiązany jest wypłacić członkom PZD odszkodowania za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność. Ustalenie wysokości odszkodowań następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego (art. 20 ust. 2 ustawy o ROD). Należy jednak podkreślić, że zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w Polskim Związku Działkowców w zakresie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych ( uchwała Prezydium KR PZD nr 92 z dnia 16 maja 2007 r. opublikowana w Biuletynie Informacyjnym nr 5/2007 i nr 132 z dnia 22 sierpnia 2000 r. opublikowana w Biuletynie Informacyjnym nr 10/2007 ) rzeczoznawca majątkowy może przystąpić do inwentaryzacji infrastruktury należącej do użytkownika działki dopiero po wyrażeniu zgody przez PZD na likwidację. Jedynym organem uprawnionym do wyrażenia zgody na likwidacje zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie PZD jest Prezydium KR PZD- (§ 150 pkt 22 i § 151 ust. 3 statutu).
Rzeczoznawca majątkowy jest osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości i urządzeń trwale związanych z gruntem. Uprawnienia te są nadawane zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 nr 46, poz. 543 ze zm.) Rzeczoznawca majątkowy dokonuje oszacowania wartości nasadzeń i urządzeń zgodnie z obowiązującymi metodami wyceny i sporządza na tę okoliczność opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Szczegółowe zasady wyceny nieruchomości oraz trybu sporządzania operatu szacunkowego zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. ( Dz. U. z 1998 nr 98, poz. 612). Rzeczoznawca majątkowy ma zatem obowiązek stosowania zasad wynikających z przepisów prawa oraz metod wyceny określonych w tym rozporządzeniu i w zakresie swojej działalności podlega odpowiedzialności zawodowej. Dokonując wyceny jest zobowiązany kierować się zasadą bezstronności i wykonać ją  ze szczególną starannością właściwą zawodowemu charakterowi tych czynności oraz zgodnie ze standardami zawodowymi i  zasadami etyki zawodowej. Sporządzona wycena przez rzeczoznawcę majątkowego winna być zaakceptowana przez każdego użytkownika działki. Wypłata odszkodowań dla działkowców następuje przed rozpoczęciem fizycznej likwidacji ogrodu.
 

Mariola Kobylińska

« Powrót