wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Czy nowy działkowiec odpowiada za długi swojego poprzednika?

Strona główna » Prawo w PZD »  » 

Czy nowy działkowiec odpowiada za długi swojego poprzednika? Czy może zobowiązać się do pokrycia tych długów, a potem wycofać się z tego obowiązku?

Członek Związku, któremu przydzielono działkę powinien niezwłocznie nabyć własność naniesień znajdujących się na działce. Z reguły następuje to na podstawie zwykłej umowy sprzedaży, która może mieć formę ustną lub pisemną. Wskutek jej zawarcia członek Związku,
któremu przydzielono działkę, obowiązany jest zapłacić poprzedniemu użytkownikowi uzgodnioną wartość będącą jego własnością urządzeń i nasadzeń znajdujących się na działce (§ 70 ust. 1 regulaminu ROD).
Jeżeli poprzedni użytkownik ma zobowiązania finansowe w stosunku do ogrodu, nowy użytkownik przekazuje należność za urządzenia i nasadzenia zarządowi. Dlatego też zarząd obowiązany jest poinformować osobę ubiegającą się o członkostwo Związku i prawo użytkowania działki o zobowiązaniach finansowych poprzedniego użytkownika i konieczności rozliczenia się z nim za pośrednictwem zarządu (§ 70 ust. 3 regulaminu ROD). Z ustalonej sumy odpowiadającej wartości nasadzeń i urządzeń zarząd potrąca bowiem zaległe składki i inne nieopłacone należności wynikające z uchwał walnego zebrania (§ 88 ust. 2 regulaminu ROD). Pozostałą kwotę zwraca się osobie uprawnionej po przydzieleniu działki nowemu członkowi Związku. Gdy przekazanie tej należności byłemu użytkownikowi natrafia na jakiekolwiek trudności, kwotę tę zarząd przekazuje za pośrednictwem okręgowego zarządu do depozytu sądowego (§ 88 ust. 3 regulaminu ROD).
Z powyższego jednoznacznie wynika, że – na gruncie regulaminu ROD – osoba nabywająca członkostwo i prawo użytkowania działki nie ma w żadnym wypadku obowiązku spełniania zaległych zobowiązań finansowych poprzedniego użytkownika przejętej działki, natomiast
powinna rozliczyć się za nabywane mienie działkowe poprzez zarząd ROD, gdy poprzednik miał zaległości wobec ogrodu. Jeżeli natomiast nowy działkowiec dobrowolnie zobowiązał się do pokrycia długów swojego poprzednika, to kwestię tę należy rozpatrywać nie na podstawie regulaminu ROD, ale na gruncie prawa cywilnego i w efekcie uznać, że zainteresowany zaciągnął wobec danego ogrodu działkowego prawnie skuteczne zobowiązanie, które powinien bezwzględnie wykonać.
Późniejsze obiekcje i wątpliwości tej osoby nie powinny mieć znaczenia prawnego o tyle, że nie może jednostronnie zmodyfikować swojego zobowiązania bez akceptacji kontrahenta, czyli zarządu ogrodu.

Tomasz Terlecki

« Powrót