wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Kto mo┐e dokonaŠ wyceny nasadze˝ i urz▒dze˝ na dzia│ce po by│ym u┐ytkowniku?

Strona g│ˇwna » Prawo w PZD »  » 

Kto mo┐e dokonaŠ wyceny nasadze˝ i urz▒dze˝ na dzia│ce po by│ym u┐ytkowniku? Czy metody wyceny wydawane przez Krajow▒ Radŕ straci│y moc prawn▒?

Wyceny dzia│ki mo┐e dokonaŠ tylko uprawniony rzeczoznawca maj▒tkowy. Sprawa jest uregulowana w ž 87 ust. 2 regulaminu ROD. Przed 1998 rokiem takie uprawnienia posiadali rzeczoznawcy bran┐owi i PZD powo│ywa│o swoich rzeczoznawcˇw.
Obecne przepisy powszechnie obowi▒zuj▒ce dopuszczaj▒ wycenŕ tylko przez rzeczoznawcˇw maj▒tkowych, ktˇrych sposˇb powo│ywania i funkcjonowania okreÂla ustawa o gospodarce nieruchomoÂciami.

Marek Pytka

« Powrˇt