wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

II Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach

Strona główna

13 marca 2012 r. Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego Jerzy Leśniak dokonał otwarcia Posiedzenia Okręgowego Zarządu Śląskiego, drugiego w nowej kadencji, a pierwszego w 2012 roku. Zebrani gorąco i serdecznie powitali obsługującą posiedzenie z ramienia Krajowej Rady Panią Mariolę Kobylińską, jak również Prezesa Leśniaka po przebytej poważnej operacji.

Posiedzenie z upoważnienia Prezesa Jerzego Leśniaka prowadził Józef Noski Wiceprezes OZ Śl. który w referacie programowym wprowadzającym do tematyki posiedzenia, szeroko przedstawił procesy przeobrażeń jakie zaszły w minionej kadencji i ogrom zadań jakie czekają na Związek i jego członków w najbliższej przyszłości.

Miniony okres nie był stracony, był to czas wypełniony walką i zmaganiami o prawa i interesy działkowców oraz naszych ogrodów, należał do najtrudniejszych w całym okresie funkcjonowania Związku. Wynika to nie tylko z ilości problemów, ale zwłaszcza ich trudności i stopnia skomplikowania.

Zagospodarowanie działek przesądza o wyglądzie każdego ogrodu działkowego. Powszechną modernizację działek w ROD, obok Otwartego i Długofalowego Programu Modernizacji ROD, należy pilnie i sprawnie realizować postrzegając ją jako zmianę wizerunku ROD w społeczeństwie, aby ROD, w tym działki, stały się estetycznymi, dobrze zagospodarowanymi terenami zieleni w miastach i tak były postrzegane przez społeczeństwo, władze, media i samych działkowców. Modernizacja ogrodów i działek jest konieczna ze względu na rozwijające się potrzeby działkowców i społeczności lokalnych oraz ze względu na rolę i zadania, jakie ma do spełnienia każdy ogród działkowy.

Zgodnie z kompetencjami OZ, zatwierdzono sprawozdanie z wykonania planu pracy i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ubiegły rok 2011, uchwalono plan pracy i preliminarz finansowy na rok 2012. Podjęto szereg uchwał, a najważniejsza z nich to przyjęcie " Programu modernizacji działek w rodzinnych ogrodach działkowych " do realizacji przez wszystkie jednostki Okręgowego Zarządu Śląskiego.

Modernizację ogrodów działkowych i działek, przyjęto jako proces ciągły mający na celu podnoszenie ogrodów działkowych na wyższy poziom ich zagospodarowania. Modernizacja ogrodów jest konieczna ze względu na rozwijające się potrzeby działkowców i społeczności lokalnych oraz ze względu na rolę i zadania, jakie ma do spełnienia każdy ogród działkowy.

W dyskusji stwierdzono że: obok przesłanek praktycznych istnieją także i przesłanki prawne modernizacji, bowiem nowoczesne zagospodarowane ogrodów jest dla nich najlepszą obroną przed likwidacją. Dobrze zagospodarowany ogród, a w nim piękne działki, jest wizytówką miasta lub gminy.

Na zakończenie obrad podjęto stanowisko w sprawie obrony Związku i ogrodów, kierując list do Pani Ewy Kopacz Marszałka Sejmu RP.

Józef Noski
Wiceprezes OZ Śląskiego

« Powrót