wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Dzia│kowcy Wronek i Rogo╝na spotkali siŕ z pos│em PiS Paw│em Sza│amach▒

Strona g│ˇwna

W dniu 5 marca 2012 roku w biurze poselskim w Szamotu│ach odby│o siŕ z inicjatywy Okrŕgowego Zarz▒du PZD w Pile spotkanie Prezesˇw wszystkich rodzinnych ogrodˇw dzia│kowych z Wronek i Rogo╝na z Pos│em PiS Paw│em Sza│amach▒.

Okrŕgowego Zarz▒du PZD w Pile reprezentowa│ Prezes OZ PZD- Marian Praczyk, Wiceprezes - Maria Fojt oraz Sekretarz - Andrzej Kierzkowski.

Prezes OZ PZD zapozna│ Pos│a z celami i dzia│alnoÂci▒ Zwi▒zku, rol▒ i funkcj▒ ogrodˇw dzia│kowych dla dzia│kowcˇw i ich rodzin oraz spo│ecznoÂci lokalnej. Poinformowa│ o zagro┐eniach wynikaj▒cych z zaskar┐enia ustawy do Trybuna│u Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa S▒du Najwy┐szego.

W dyskusji zabrali g│os wszyscy Prezesi ROD. W swoich wypowiedziach odnieÂli siŕ do czasˇw powstawania ich ogrodˇw, roli dzia│kowcˇw, samorz▒dˇw ROD, w│adz samorz▒dowych oraz Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw w ich budowie.

Pose│ w odpowiedzi na przedstawione problemy odpowiedzia│, ┐e jest pos│em od kilku miesiŕcy. Nasze problemy przedyskutuje w Klubie i zapozna parlamentarzystˇw PiS ze stanowiskami PZD.

Maria Fojt
Wiceprezes OZ PZD

« Powrˇt