wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Dzia│kowcy na Targach GARDENIA 2012

Strona g│ˇwna

Dzia│kowcy na Targach GARDENIA 2012

Bardzo wielu dzia│kowcˇw odwiedzi│o od 24 do 26 lutego Targi Ogrodnicze i Architektury Krajobrazu GARDENIA na terenach Miŕdzynarodowych Targˇw Pozna˝skich. Wielu z nich przysz│o do stoiska Okrŕgowego Zarz▒du PZD, ktˇre ka┐dego roku jest na Targach. Ogrody dzia│kowe s│u┐▒ spo│ecze˝stwu jako miejsca wypoczynku i rekreacji dla wielu tysiŕcy rodzin, Ogrody s▒ rˇwnie┐ zielonymi p│ucami, szczegˇlnie du┐ych miast. Stoisko OZ PZD co roku pojawia siŕ w innej aran┐acji, ktˇrej towarzysz▒ informacje na temat ogrodˇw dzia│kowych. W bie┐▒cym roku na stoisku pojawi│y siŕ has│a przypominaj▒ce o roli ogrodˇw dzia│kowych oraz koniecznoÂci ich zachowania dla kolejnych pokole˝. Stoisko OZ odwiedzili rˇwnie┐ przedstawiciele samorz▒du lokalnego, w│adz miasta oraz osoby prowadz▒ce dla dzia│kowcˇw wyk│ady z zakresu ogrodnictwa. Na stoisku goÂciliÂmy tak┐e przedstawicieli wydawnictwa „dzia│kowiec” i Krajowej Rady PZD. Stoisko obs│ugiwali instruktorzy krajowi i okrŕgowi, ktˇrzy udzielali zainteresowanym informacji z zakresu ogrodnictwa.


Andrzej Gˇrczy˝ski
Magdalena Klessa

« Powrˇt