wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Starosta Pilski: nie należy zmieniać Ustawy o ROD

Strona główna

W dniu 10 lutego z inicjatywy Okręgowego Zarządu PZD odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów ogrodów działkowych powiatu pilskiego ze Starostą Pilskim Mirosławem Mantaj. W spotkaniu na zaproszenie Starosty i Prezesa OZ PZD uczestniczył członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski.

Na początku spotkania pośmiertnie odznaczono sekretarza Okręgowego Zarządu PZD Huberta Klisz odznaką za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Odznakę odebrała żona - Pani Luba Klisz.

Prezes OZ PZD Marian Praczyk przed dyskusją przedstawił informację na temat znaczenia ustawy o ROD z 2005 roku dla działkowców, ogrodów i Związku, podejmowanych działań przez działkowców i wszystkie samorządy Związku w obronie ustawy w związku ze złożonym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności całej ustawy z Konstytucją RP przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W swoim końcowym wystąpieniu powiedział, że chcemy również poznać zdanie władz samorządowych wszystkich miast, gmin , powiatów gdzie posiadamy ogrody na temat funkcjonowania ustawy o ROD z 2005 roku, roli ogrodów działkowych i Związku dla społeczności lokalnych.

Głos w dyskusji zabrali:
Tadeusz Daukszewicz - Prezes ROD im. 40-lecia WP w Pile, który powiedział, że działkowcy nigdy nie traktowali ziemi jako dobro inwestycyjne ale dar, za który są odpowiedzialni i dlatego jednym głosem bronili i bronić będą ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, której niekonstytucyjność próbują nam członkom Związku i całemu społeczeństwu wmówić niektóre środowiska ekonomiczne i polityczne dążące do sukcesywnej likwidacji ogrodów i przejmowania ich terenów. Zwrócił się do przedstawicieli samorządu pilskiego o kontynuację partnerskiej współpracy z jednostkami organizacyjnymi Związku, bo bez wzajemnego zrozumienia potrzeb trudno mówić o wzajemnym szacunku. Cele Polskiego Związku Działkowców i samorządu lokalnego są tożsame, ponieważ działają w tym samym obszarze na rzecz tych samych ludzi. Przedstawił również władzom samorządowym problemy swojego ogrodu.

Jan Ficerman - Prezes ROD im. Belferek w Pile zwrócił się jako członek Platformy Obywatelskiej do Pana Starosty i członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego - działaczy Platformy Obywatelskiej, aby w naszym imieniu tak działali aby na szczeblu centralnym zatrzymać niszczenie tego co dobrze funkcjonuje. My wiemy, że niektóre ogrody będą likwidowane, ale do tego nie trzeba zmieniać naszej ustawy. Poprosił aby Panowie nasze poglądy reprezentowali wyżej bo okazuje się, że 620 tysięcy podpisów w obronie obowiązującej ustawy, tysiące listów i obietnice przedwyborcze ugrupowań politycznych nic dla Rządu i parlamentu nie znaczą. My musimy działać szybko i wcześniej- prosimy abyście nam w tej walce pomogli.

Andrzej Kierzkowski- Prezes ROD St. Staszica w Pile - w swojej wypowiedzi stwierdził, że był uczestnikiem wielu wydarzeń i spotkań w sprawie naszej ustawy. Wszyscy politycy składali wobec nas deklarację poparcia ale dzisiaj wiemy, że to jest za mało. Poprosił w imieniu wszystkich przedstawicieli ogrodów działkowych aby władze samorządowe wyartykułowały swoje stanowiska na piśmie i skierowały je do Rządu i władzy ustawodawczej, bo tylko takie działania mogą powstrzymać polityków przed zmianą naszej ustawy.

Prezesi ROD Sikorskiego - Tadeusz Truty, ROD Sempołowskiej - Czesław Wiśniewski, ROD Malwa- Ryszard Grzelak, ROD Kolejarz - Stanisław Smoguła poruszyli w swoich wypowiedziach problemy dotyczące dróg dojazdowych, zamieszkiwania i porządków przy terenach ogrodów działkowych.

Tomasz Bugajski - członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podziękował Staroście i Prezesowi OZ za zaproszenie na to spotkanie. Stwierdził, że na podstawie jego rozeznania nie łatwo będzie zmienić tą ustawę. Gdyby problem był łatwy ustawę Waszą dawno by zmieniono. Działkowcy to ogromna armia ludzi z którą każdy musi się liczyć i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy trzeba w tym co dobrze funkcjonuje coś zmieniać. Podziękował wszystkim Zarządom ogrodów za piękną wystawę podczas wojewódzkich dożynek w 2010 roku, kiedy był Starostą Pilskim. Stwierdził, że działkowcy są bardzo dobrze zorganizowaną i zjednoczoną organizacją i jednym z najbardziej świadomych społeczeństw obywatelskich. Działania nasze uznał za słuszne a uzyskanie aprobaty samorządów lokalnych za bardzo ważne. Ja nie muszę się deklarować, byłem i będę z Wami. Proszę wystąpić do mnie o zajęcia stanowiska na piśmie- uczynię to i jednoznacznie opowiem się za Wami.

Mirosław Mantaj - Starosta Pilski podziękował Prezesom za przybycie na spotkanie. W sprawie ustawy powiedział, że stanowisko zaprezentowane przez Radę Powiatu Pilskiego w spawie ustawy i roli Związku, które zaprezentowano podczas Waszego Zjazdu nie ulega zmianie. Stwierdził, że ustawa dobrze funkcjonuje i nie należy nic w niej zmieniać. Starosta odpowiedział Prezesom na tematy poruszone podczas dyskusji.

Marian Praczyk podsumowując spotkanie stwierdził, że chcemy aby stanowiska samorządów lokalnych zostały skierowane do Rządu i parlamentu, bo tam zapadają decyzje w naszych sprawach. Zwrócił się do obu samorządowców aby byli ambasadorami naszych spraw na szczeblu województwa i parlamentu a członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego poprosił o pomoc w organizacji spotkania z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, gdyż chcemy go poinformować o naszych problemach związanych z próbą zmiany ustawy i poprosić o zajęcie w tej sprawie stanowiska.

Podczas spotkania Prezesi przyjęli list do Posłów na Sejm RP Północnej Wielkopolski o podjęcia działań w naszych sprawach.

M. Fojt

« Powrót