wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Posiedzenie Okręgowego Zarządu w Szczecinie w dniu 3 lutego 2012 r.

Strona główna

W dniu 3 lutego br. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu w Szczecinie, któremu przewodniczył Prezes OZ Tadeusz Jarzębak. Porządek posiedzenia zakładał m.in. analizę pracy Zarządów ROD w ubiegłym roku oraz wnioski do pracy tych Zarządów ROD na rok 2012, istotną kwestią spotkania było przedstawienie i omówienie kierunków polityki OZ w zakresie zagospodarowania ROD w oparciu o postanowienia IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz VII Zjazdu Okręgowego PZD. W tej sprawie OZ opracował katalog niezbędnych zadań dla wszystkich zarządów ogrodów działkowych w okręgu, zobowiązując je do podjęcia działań w celu eliminowania niekorzystnych zjawisk występujących w ROD. Przyjmując powyższe założenia podjęto m.in. dwie uchwały: w sprawie aktywizacji zarządów ROD dotyczących działań w doskonaleniu funkcjonowania ROD i ich prawidłowego funkcjonowania oraz w sprawie aktywizacji działkowców w kierunku realizacji postanowień IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz VII Zjazdu Okręgowego PZD w zakresie modernizacji działek w ROD.

Należy podkreślić, iż uchwały te wymierzone zostały głównie w kierunku modernizacji działek w ROD, w oparciu o postanowienia i wytyczne KR PZD oraz przy pomocy odpowiedniej literatury przekazywanej przez KR PZD.

W kwestii znaczenia oraz konieczności podjęcia działań w kierunku modernizacji działek w ROD głos zabrała instruktor ds. ogrodniczych KR PZD Ewelina Chrzanowska. Zostały tu omówione  - przyjęte przez Prezydium KR PZD w dniu 26 stycznia br. - założenia do programu modernizacji działek, który zawierał będzie część merytoryczną - jak modernizować działkę oraz część organizacyjną - zadania dla struktur Związku. Instruktor E. Chrzanowska, nawiązując do pisma Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego z dnia 12 stycznia br. w sprawie organizacji pokazów cięcia drzew i krzewów owocowych w ROD i działkach, podkreśliła jak niezwykle ważne  jest to działanie w kierunku modernizacji działek, w tym ROD. W swej wypowiedzi położyła również nacisk na znaczenie posiadanej przez działkowców wiedzy w zakresie prawidłowego cięcia, zachęcając przy tym do korzystania z bardzo dobrego pod względem merytorycznym opracowania prof. Augustyna Miki pt; „Sztuka cięcia drzew i krzewów owocowych” Wydawnictwa „działkowiec”.

W dalszej części spotkania przestawione zostały przygotowania do kampanii sprawozdawczej w 2012, które omówił dyrektor biura OZ Tomasz Olkuski, podkreślając znaczenie Walnych Zebrań w ROD jako niezwykle istotnego organu władzy w PZD, które oprócz Okręgowych Zjazdów Delegatów stanowią najwyższy organ władzy w Okręgu.

Następnie instruktor ds. ogrodniczych OZ Alicja Nowak omówiła działalność konkursową w okręgu w 2012 r. oraz znaczenie konkursów okręgowych i krajowych w promowaniu i szerzeniu tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce. Przedstawione zostały w tym temacie również propozycje konkursowe dla ogrodów działkowych i indywidualnych działek w ROD  okręgu szczecińskiego. Instruktor ds. ogrodnictwa KR PZD E. Chrzanowska podkreślając, że obecny rok będzie w Związku rokiem modernizacji działek, a konkursy mają znaczący wpływ na poprawę stanu zagospodarowania, estetyki, funkcjonalności działek i ROD, zaapelowała o liczny udział w konkursach krajowych i okręgowych.

Podczas dyskusji uczestnicy posiedzenia poruszali głownie tematy związane z organizacją w bieżącym roku kampanii sprawozdawczej w ROD oraz potrzebą i działaniami w kierunku modernizacji działek w ROD. Należy dodać że „Album projektów zagospodarowania działek w ROD” spotkał się z bardzo pozytywną reakcją osób zgromadzonych na spotkaniu.

ECH

« Powrót