wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Spotkanie z władzami samorządu złotowskiego.

Strona główna

Piła, dnia 2 lutego 2012 r.

Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd w Pile

 

W dniu 30 stycznia w Starostwie Powiatowym w Złotowie na zaproszenie Starosty Ryszarda Goławskiego  i Okręgowego Zarządu PZD odbyło się spotkanie Prezesów rodzinnych ogrodów działkowych, członków władz samorządowych OZ, okręgowej komisji rewizyjnej i rozjemczej PZD   z powiatu złotowskiego. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Jastrowia Piotr Wojtiuk, Wójt Zakrzewa Henryk Dobrosielski,  zastępca wójta gminy Złotów Ryszard Wiński, Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Bronisław Kalas, Prezes OZ Marian Praczyk, Wiceprezes Maria Fojt, Sekretarz OZ Andrzej Kierzkowski, Skarbnik OZ Brunon Semrau.

Spotkanie poświęcone było:


1. Ocenie współpracy z władzami samorządowymi Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Okręgowego Zarządu PZD,

2. Ustawa o ROD w Trybunale Konstytucyjnym-przedstawienie stanowiska władz samorządowych w sprawie naszej ustawy.


3. Wypracowanie wspólnego planu działania dla rozwoju, funkcjonowania i zachowania rodzinnych ogrodów działkowych.
Prezes OZ i Wiceprezes OZ, jako wprowadzenie do omawianych tematów przedstawili informacje na temat działalności Związku, okręgowego zarządu PZD w Pile, roli i znaczenia ustawy o ROD dla działkowców i społeczności lokalnej oraz zagrożeń wynikających z zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Pozytywnie ocenili współpracę władz samorządowych z ogrodami i okręgowym zarządem PZD.


Na terenie powiatu złotowskiego funkcjonuje 11 ogrodów - 1975 działek.

 
W dyskusji głos zabrali między innymi:

Prezes ROD "Relaks" Jan Ostrowski pozytywnie ocenił współpracę z władzami samorządowymi oraz z policją,

Prezes ROD "Wielatowo" w Złotowie- stwierdził, że działkowcy bez wsparcia władz samorządowych nie uzyskają pomocy w Sejmie. Jesienią wybraliśmy nowych parlamentarzystów, którzy wiele nam działkowcom obiecywali, ale okazuje się, że po kilku miesiącach zmienili poglądy w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Pan Andrzej Kierzkowski - sekretarz OZ zaapelował w imieniu działkowców i zarządów ogrodów do samorządowców powiatu złotowskiego, aby ich głos poparcia dla ustawy i Związku nie tytko znali działkowcy, ale przede wszystkim, aby został on skierowany do centralnych władz ustawodawczych i wykonawczych.

Pani Grażyna Jaworska - członek Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD podziękowała samorządowcom za okazaną ogrodom pomoc. Stwierdziła, że działkowcy odnoszą wrażenie, że rząd i parlamentarzyści nie mają pojęcia, jaką krzywdę zrobią nam działkowcom zmieniając naszą dobrą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.

Pan Wójt Zakrzewa - Henryk Dobrosielski stwierdził, że samorządowcy małych miejscowości nie wykazują takich zapędów jak samorządowcy dużych aglomeracji, którzy najchętniej zabetonowaliby miasta. Nie podzielam takiej polityki.  Związek działkowców jest liczny skupia 1.250 tysięcy członków i wspólnie winniśmy być czujni w sprawach zmiany ustawy o ogrodach.

Starosta Złotowski -Ryszard Goławski stwierdził, że władze samorządowe będą wspierały Ogrody i Związek w walce o ustawę o ROD z 2005 roku. Poinformował działaczy samorządowych ROD, że będzie apelował na najbliższym spotkaniu wszystkich starostów wielkopolski, aby wystosowali apel do rządu i parlamentarzystów, aby nie zmieniano naszej ustawy.  Przedstawił stanowisko władz samorządowych w obronie działkowców, ich Związku i Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku. Stanowisko przyjęli obecni w spotkaniu samorządowcy. 

Andrzej Kierzkowski
Sekretarz OZ PZD w Pile 

« Powrót