wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Zwi▒zek pomaga Rodzinnym Ogrodom Dzia│kowym

Strona g│ˇwna

Krajowa Rada PZD podsumowa│a 2011 r. w zakresie udzielonych w tym┐e roku dotacji i po┐yczek.

Polski Zwi▒zek Dzia│kowcˇw w 2011 r. udzieli│ dotacji na realizacje zada˝ remontowych i inwestycyjnych w rodzinnych ogrodach dzia│kowych w wysokoÂci wynosz▒cej │▒cznie 7 065 751 z│. Pomoc otrzyma│y 894 ROD. Dziŕki niej, standard infrastruktury w ogrodach dzia│kowych wzroÂnie, co przyczyni siŕ do poprawy komfortu jej wykorzystywania. UnowoczeÂniona, bardziej funkcjonalna infrastruktura bŕdzie mog│a lepiej s│u┐yŠ dzia│kowcom.

W ramach Ârodkˇw zgromadzonych na Funduszu Samopomocowym, ktˇrym zarz▒dza Krajowa Rada PZD poprzez swoje Prezydium, w 2011 r. udzielono 39 po┐yczek dla ROD z terenu dzia│ania 15 OZ PZD, na kwotŕ wynosz▒c▒ │▒cznie 1 063 925 z│. Žrednia wysokoŠ po┐yczki to 27 280 z│ dla ka┐dego ROD.

Dodatkowo, z Konta „Powˇd╝ 2010” Prezydium KR PZD w 2010 i 2011 roku przyzna│o dotacje powodziowe dla 139 ROD na │▒czn▒ kwotŕ 1 821 326 z│. Žrodki te pozwol▒ ROD usuwaŠ ogrom zniszcze˝, jakie powsta│y na skutek powodzi.

AB

« Powrˇt