wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Otwarte szkolenia ogrodnicze prowadzone przez OZ w Lublinie

Strona g│ˇwna

Okrŕgowy Zarz▒d Zwi▒zku w Lublinie, w styczniu i lutym prowadzi otwarte szkolenia dla wszystkich mi│oÂnikˇw ogrodnictwa dzia│kowego. Tematyka wyk│adˇw dotyczy takich zagadnie˝ jak: proekologiczna uprawa roÂlin, nawo┐enie, ochrona roÂlin w uprawach amatorskich, zasady ciŕcia i formowania gatunkˇw sadowniczych i ozdobnych na dzia│kach, dobˇr odmian warzyw i gatunkˇw sadowniczych odpornych na choroby, dobˇr ma│ych drzewek i kar│owych krzewˇw ozdobnych na dzia│ki.

Zwracamy Pa˝stwa uwagŕ na to wydarzenie, poniewa┐ szkolenia s▒ otwarte, prowadzone z myÂl▒ nie tylko o cz│onkach PZD, ale o wszystkich mi│oÂnikach ogrodnictwa. Powszechny dostŕp do wiedzy ogrodniczej, jaki Polski Zwi▒zek Dzia│kowcˇw zapewnia polskiemu spo│ecze˝stwu, jest coraz istotniejszy, poniewa┐ coraz wiŕcej ludzi uprawia ogrody przydomowe.

Poniewa┐ tradycja przekazywania wiedzy ogrodniczej trwa od zarania ruchu ogrodnictwa dzia│kowego przekazywana przez Okrŕg Lubelski wiedza opiera siŕ nie tylko na dekadach doÂwiadcze˝ ogrodniczych, ale rˇwnie┐ dydaktycznych.

Szczegˇ│owe informacje znajd▒ pa˝stwo na stronie Okrŕgowego Zarz▒du w Lublinie.

TR

« Powrˇt