wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Pokazy ciŕcia drzew i krzewˇw owocowych w wytypowanych ogrodach i dzia│kach

Strona g│ˇwna

Jednym z problemˇw naszych ogrodˇw jest z│y stan drzew i krzewˇw owocowych. G│ˇwn▒ przyczyn▒ takiego stanu rzeczy jest nie dokonywanie ciŕcia gatunkˇw sadowniczych wiosn▒ ka┐dego roku, co bardzo czŕsto jest konsekwencj▒ braku odpowiedniej wiedzy. Maj▒c na uwadze ten istotny problem prezes PZD Eugeniusz Kondracki zwrˇci│ siŕ do wszystkich Prezesˇw OZ z proÂb▒ o zorganizowane masowych pokazˇw ciŕcia drzew i krzewˇw owocowych w wytypowanych ogrodach i dzia│kach. Prezes uzna│ za konieczne aby pokazy te by│y zorganizowane nie tylko w miastach stanowi▒cych siedzibŕ OZ, ale we wszystkich miastach, w ktˇrych s▒ ogrody rodzinne.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki za niezwykle wa┐n▒ rzecz dla skutecznoÂci pokazˇw  uzna│ rˇwnie┐ dobˇr fachowcˇw znaj▒cych ten temat od strony merytorycznej i praktycznej. Dzia│kowiec uczestnicz▒cy w pokazie powinien poznaŠ bowiem nie tylko technikŕ ciŕcia, ale rˇwnie┐ znaczenie i potrzebŕ ciŕcia.

Zachŕcamy do zapoznania siŕ z treÂci▒ ca│ego pisma prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Wystarczy klikn▒Š w link.

MZ

« Powrˇt