wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Podwyżka kar za nielegalną wycinkę drzew.

Strona główna

20 lipca 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którą na usunięcie drzewa lub krzewu ozdobnego, którego wiek przekroczy 10 lat trzeba uzyskać zgodę właściwego dla położenia ROD wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wymóg ten nie obejmuje drzew i krzewów owocowych.

Jeżeli zachodzi konieczność wycięcia na działce drzewa (drzew) lub krzewu (krzewów) ozdobnego działkowiec musi sam złożyć odpowiedni pisemny wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Obowiązek ten spoczywa na działkowcu, ponieważ to on jest właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce (art. 15 ust. 2 ustawy o ROD). W przypadku zamiaru usunięcia drzewa (drzew) lub krzewu (krzewów) ozdobnych z terenu ogólnego ogrodu, to o wydanie odpowiedniego pozwolenia występuje zarząd ROD.

Zarówno działkowcy, jak i zarząd ROD są zwolnieni z konieczności wnoszenia opłat z tytułu składanego wniosku o wyrażenie zgody na wycięcie i wydania decyzji (art. 16 ustawy o ROD).

Samowolne usunięcie drzewa lub krzewu ozdobnego, którego wiek przekracza 10 lat – czyli bez zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - wiąże się z bardzo wysokimi karami finansowymi. Stawki kar za usunięte drzewo oblicza się mnożąc obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm przez stawkę za 1 cm. Stawka za cm obwodu uzależniona jest od gatunku drzewa i wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za 1 cm obwodu. Jeżeli drzewo rozgałęzia się poniżej 130 cm wysokości, do obliczenia kary mierzy się obwód każdego rozgałęzienia. Samowolne wycięcie chronionego gatunku może zatem kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych kary.

W przypadku krzewów ozdobnych, karę oblicza się za 1 cm2 powierzchni zajmowanej przez usunięty krzew. Stawki za 1 cm są także uzależnione od gatunku krzewu ozdobnego.

Poniżej zamieszczamy stawki kar za wycinkę drew i krzewów zamieszczone w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (M.P. z dnia 25 października 2011 r.).

Stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm wynoszą odpowiednio:

Lp. Wielkość obwodu pnia w cm Stawki opłat za 1 cm w zł

1

do 25 319,40

2

od 26 do 50 485,03

3

od 51 do 100 757,13

4

od 101 do 200 1183,02

5

od 201 do 300 1774,52

6

od 301 do 500 2484,32

7

od 501 do 700 3194,12

8

powyżej 700 4140,55

Stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w br. wynosi 236,60 zł, a za zniszczenie jednego metra kwadratowego trawnika 54,41 zł, kwietnika 467,29 zł.

« Powrót