wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Rada Miasta Nowego Tomyśla gratuluje działkowcom!

Strona główna

Doskonale wiadomości docierają do nas z Nowego Tomyśla. Rada Miasta na ostatniej sesji w ubiegłym roku spotkała się z nowotomyskimi działkowcami. Poniżej publikujemy tekst relacji z tego posiedzenia Rady Miasta, tekst wraz ze zdjeciami można też przeczytać na oficjalnej stronie Nowego Tomyśla.

29 grudnia odbyła się ostatnia w 2011 roku Sesja Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. Obrady nowotomyskich radnych poprzedzone zostały uroczystym wstępem, podczas którego uhonorowano za osiągnięcia nowotomyskich działkowców.

Burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing i Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wlekły pogratulowali prezesowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Świerczewskiego w Nowym Tomyślu Józefowi Kasprzakowi uzyskania dyplomu 30.lecia PZD za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego i umacniania związku. Na ręce pana prezesa przekazano też gratulacje dla wszystkich użytkowników ogrodów działkowych znajdujących się w obrębie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Świerczewskiego w Nowym Tomyślu, w związku ze znalezieniem się tego ogrodu w gronie laureatów konkursu krajowego pn. Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2011 i uzyskaniem tytułu „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2011”.

Państwu Krystynie i Józefowi Tobysom złożono gratulacje w związku z uzyskaniem tytułu Laureata Konkursu „Wzorowa Działka Roku 2011” przyznanego przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu. Panu Tobysowi, jako Wiceprezesowi ROD, złożono też gratulacje w związku z uhonorowaniem go przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”.
Państwu Stefanii i Tadeuszowi Czyżewskim pogratulowano uzyskania zaszczytnego tytułu Laureata Konkursu „Wzorowa Działka Roku 2011”, przyznanego przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu.

Obecny w czasie Sesji Rady Miejskiej wiceprezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców Sylwester Chęciński w imieniu poznańskich i nowotomyskich działkowców, reprezentowanych przez prezesa Józefa Kasprzaka,  podziękował Burmistrzowi Nowego Tomyśla Henrykowi Helwingowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Tomaszowi Wlekłemu za wytworzenie życzliwego klimatu dla funkcjonowania i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w mieście. Dziękując za doskonałą współpracę uhonorował obu panów medalami upamiętniającymi 30.lecie Polskiego Związku Działkowców, wydanymi z tej okazji przez Okręgowy Zarząd.

Podczas sesji Burmistrz Nowego Tomyśla i Przewodniczący Rady Miejskiej, w związku z zakończeniem pracy, podziękowali pani Lucynie Kańskiej za 9.letni okres sprawowania funkcji sołtysa wsi Boruja Nowa.

Do radnych, burmistrzów oraz wszystkich uczestników sesji z podziękowaniami za dotychczasową owocną współpracę oraz życzeniami noworocznymi zwrócili się Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew Markowski.

Podczas sesji radni podjęli szereg uchwał związanych z finansami gminnymi. Były to uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2012 do 2026, budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2012 r., zmiany uchwały Nr XIII/113/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30.09.2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyśl. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl – Sękowo - Jastrzębsko Stare oraz Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna” realizowanego w ramach PROW 2007-2013, zmiany uchwały Nr IV/ 16/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2011r., zmiany uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2011 do 2026 oraz wykazu wydatków budżetu gminy Nowy Tomyśl, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

Kolejny blok uchwał dotyczył spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami. Radni podjęli dwie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez gminę własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości w Glinnie, a także uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Nowy Tomyśl. W związku ze zmianą sołtysa we wsi Boruja Nowa dokonano zmian w uchwałach dotyczących inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2012 rok oraz opłaty targowej na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2012.

Radni Rady Miejskiej ponadto przyjęli plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2012, plan pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2012 oraz plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2012.

Z wszystkimi uchwałami podjętymi podczas XVI Sesji Rady Miejskiej zapoznać się będzie można w Biuletynie Informacji Publicznej.

« Powrót