wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

List Zjazdowy od ROD "Marii Konopnickiej" w Suwa│kach

Strona g│ˇwna

ZARZíD ROD "MARII KONOPNICKIEJ" W SUWAúKACH
Pan mgr Eugeniusz Kondracki
Delegaci na IX Zjazd PZD w Warszawie

Z okazji odbywaj▒cego siŕ w dniach 16 i 17 grudnia 2011 r. IX Zjazdu Delegatˇw PZD w imieniu dzia│kowcˇw z ROD „Marii Konopnickiej " przesy│am serdeczne Zwi▒zkowe pozdrowienia dla uczestnikˇw obrad.Przekazujemy rˇwnie┐ serdeczne podziŕkowania za dotychczasow▒ pracŕ ustŕpuj▒cym organom Zwi▒zku. S│owa podziŕkowania kierujemy do Pana Prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego za dotychczasow▒ pracŕ.

»yczymy Panu wszelkiej pomyÂlnoÂci w kierowaniu Zwi▒zkiem w kolejnej kadencji 2011 - 2015.

Z najlepszymi pozdrowieniami
Prezes ROD
Janusz Adamczyk

Suwa│ki, dn i a 16 grudnia 2011r.

« Powrˇt