wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

List Zjazdowy ROD "Jagˇdka" w Lipsku

Strona g│ˇwna

Polski Zwi▒zek Dzia│kowcˇw Rodzinny Ogrˇd „Jagˇdka " w Lipsku

Prezes Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Pan mgr in┐. Eugeniusz Kondracki
Delegaci na IX Krajowy Delegatˇw

Zarz▒d Rodzinnego Ogrodu Dzia│kowego im. "Jagˇdka" w Lipsku rejonu suwalskiego sk│ada podziŕkowanie Panu Prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu i cz│onkom Prezydium KR PZD oraz pracownikom Biura KR PZD za dotychczasow▒ pracŕ na rzecz ogrodnictwa dzia│kowego i obronŕ ustawy o ROD.
Wszystkim uczestnikom Zjazdu na Pana rŕce sk│adamy najlepsze ┐yczenia owocnych obrad.

»yczymy Panu du┐o zdrowia i owocnej pracy w przysz│ej kadencji.
 
PREZES ROD "JAGËDKA" w Lipsku
Leokadia Jachimowicz
Lipsk, dnia 17 grudnia 2011r.

« Powrˇt