wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

List Zjazdowy od ROD "Czarniawka" w Sejnach

Strona g│ˇwna

Polski Zwi▒zek Dzia│kowcˇw
Rodzinny Ogrˇd Dzia│kowy „Czarniawka' w Sejnach

Prezes Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Pan mgr in┐. Eugeniusz Kondracki
Delegaci na IX Krajowy Delegatˇw

Zarz▒d rodzinnego ogrodu dzia│kowego im. „ Czarniawka
w Sejnach w imieniu dzia│kowcˇw sk│ada Panu Prezesowi serdeczne podziŕkowania za dotychczasow▒ pracŕ na rzecz rozwoju ogrodnictwa dzia│kowego w PJP i obronŕ ustawy o rodzinnych ogrodach dzia│kowych i Zwi▒zku. W pe│ni doceniamy wysi│ek i zaanga┐owanie pana w dzia│alnoŠ Zwi▒zkow▒.
»yczymy owocnych obrad, pozdrawiamy wszystkich uczestnikˇw IX Zjazdu i oczekujemy uchwalenia dobrego programu dzia│ania na kadencjŕ 2011
-2015.

Z wyrazami szacunku
                                                                                                                             Prezes ROD 'Czarniawka' w Sejnach
-Stabis│aw Baranowski
Sejny, dnia 17 grudnia 2011r.

« Powrˇt