wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej kadencji 2007-2011

Strona główna

8 grudnia br. odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej PZD (KKR PZD), w którym uczestniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, przewodnicząca KKR Olga Ochrymiuk oraz dziesięciu członków wchodzących w skład Komisji.

W czasie posiedzenia omówiona została aktualna sytuacja Związku i Ogrodów. Członkowie KKR wysoko ocenili poziom merytoryczny konferencji przedzjazdowych, które odbyły się w Poznaniu, Grudziądzu, Katowicach i Wrocławiu. Określili też tematy, w jakich winien wypowiedzieć się IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Następnie przewodnicząca KKR Olga Ochrymiuk dokonała podsumowania pracy  KKR w kadencji 2007-2011.  Oceniła, że ilość spraw rozpatrywanych przez KKR znacznie wzrosła, zwiększył się także ich ciężar gatunkowy, co już dziś oznacza, że kadencja 2012-2015 będzie czasem o wiele bardziej intensywnej i trudnej pracy dla nowo wybranych członków KKR.

Przewodnicząca oraz członkowie KKR podziękowali prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu za skuteczne i cenne wspieranie prac KKR w kończącej się kadencji. Wyrazili też przekonanie, że jako prezes PZD jeszcze przez długie lata, tak jak dotychczas, skutecznie będzie bronił spraw wszystkich działkowców.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podziękował także przewodniczącej i członkom KKR za rzetelne i ofiarne wypełnianie obowiązków, za codzienną ciężką pracę na rzecz polskiego ogrodnictwa.

W ostatniej części posiedzenia KKR przystąpiła do rozpatrywania spraw wniesionych w trybie nadzwyczajnym.

MZ

« Powrót