wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Trwają Regionalne Konferencje Przedzjazdowe z Delegatami na IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD

Strona główna

W związku ze zbliżającym się IX Krajowym Zjazdem Delegatów PZD, w całym kraju odbywają się regionalne konferencje, mające na celu przygotowanie delegatów do Zjazdu oraz doprecyzowanie kwestii formalnych. Między 2 a 9 grudnia odbywa się 5 konferencji z przedstawicielami Krajowej Rady PZD.

Podczas konferencji gromadzących delegatów z okolicznych OZ dyskutowane są założenia regulaminu IX Zjazdu, prezentowane założenia programowe na następną kadencję, omawianie są propozycje zmian w Statucie PZD opracowane przez Komisję Statutową PZD, oraz kwestie logistyczne i promocyjne dotyczące nadchodzącego Zjazdu Delegatów.

W chwili pisania tej wiadomości Konferencje odbyły się już w Poznaniu, Grudziądzu, Katowicach i Wrocławiu. Obrady mają niezwykle merytoryczny charakter i pozawalają na szybkie osiągnięcie konsensusu w omawianych kwestiach.

Co bardzo cenne, delegaci przybywają na Konferencje przygotowani do merytorycznych rozmów, z wcześniej opracowanymi postulatami i przemyśleniami dotyczącymi zarówno kwestii formalnych jak i ogólniejszych, np. kierunku w jakim ich zdaniem powinna być prowadzona polityka PZD. Jakkolwiek nie wszystkie propozycje są trafione, lepiej, że zostają przedyskutowane w węższym gronie i później nie obciążą porządku obrad podczas IX Zjazdu.

W dniu 9 grudnia odbędzie się w Warszawie ostatnia konferencja przedzjazdowa, wieńcząca terenowe przygotowania do Zjazdu. Tryb odbywania Konferencji, to w jaki sposób PZD przygotowuje się do Zjazdu, liczba dobrych, wartościowych propozycji zmian Statutu PZD pokazują, że Związek jest organizacją bardzo żywotną i aktywną na wszystkich szczeblach. Nasza misja i sposób jej realizowania mogą być modelowym przykładem działania dużej organizacji społecznej w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

TR

« Powrót