wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

ROD "Fornalska" z Zielonej Góry do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Strona główna

Zielona Góra 04.11.2011

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Fornalskiej" w Zielonej Górze

Pierwszy Prezes
Sądu Najwyższego
pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa


Szanowny Panie Prezesie,

Zarząd ROD im. M. Fornalskiej w Zielonej Górze po zapoznani się z treścią Pańskiego pisma skierowanego do Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu wyraża oburzenie na jego treść.

Narusza Pan dobre imię Polskiego Związku Działkowców przedstawiając go jako organizację niedemokratyczną i nie dającą osobowości prawnej i prawa do decydowania o zarządzaniu Związkiem, poszczególnym ogrodom działkowym. Bardzo nam przykro, iż Pan jako Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego nie zapoznał się w szczegółach z ustawą, którą została zaskarżona przez Pańskiego poprzednika do Trybunału Konstytucyjnego!

Przypominamy wiec Panu, że w Art. 27.3 napisane jest: „Jednostki organizacyjne PZD korzystają z osobowości prawnej PZD w ramach uprawnień i odpowiedzialności określonej statutem". W następnym artykule wymienione są jednostki organizacyjne PZD w tym na pierwszym miejscu Rodzinne Ogrody Działkowe jako jednostka podstawowa.

Przypominamy też, że z treści naszego statutu wynika jasno i wyraźnie jak wybierane są władze poszczególnych jednostek terenowych, oraz Związku* naszym zdaniem dokonuje się to w sposób jak najbardziej szanujący zasady konstytucyjne Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto taki sposób zarządzania istnieje w wielu innych organizacjach pozarządowych o zasięgu ogólnopolskim. Jednak nie doszły nas słuch by Sąd Najwyższy kwestionował zasady kierowania związkiem hodowców gołębi pocztowych, wędkarzy czy myśliwych. Dlaczego, akurat my działkowcy jesteśmy tacy wyjątkowi?

Zwracamy się do Pana o wnikliwe zapoznanie się z dokumentem, który został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego, może jak Pan go przeczyta zmieni pan zdanie o PZD i działkowcach i wycofa Pan ten żenujący wniosek z Trybunału Konstytucyjnego.

Prosimy Pana serdecznie aby opierał się Pan na faktach, a nie na partyjniackich podpowiedziach oraz radach przedstawicieli stowarzyszeń złożonych z byłych członków PZD, których wykluczyliśmy ze swojej społeczności za rażące nieprzestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o ROD.

Z poważaniem
Zarząd ROD „im. M. Fornalskiej" w Zielonej Górze

Wice Prezes ROD „Fornalskiej
Halina Bień

Prezes ROD „Fornalskiej
Tadeusz Goszczyński

« Powrót