wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Podsumowanie III posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z dnia 9 listopada 2011

Strona główna

Podsumowanie III posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z dnia 9 listopada 2011

Dnia 9 listopada odbyło się III posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD. Okręg Świętokrzyski; mimo że pod względem liczby ROD jest niewielki wykazał się znaczną aktywnością. Na Sali byli obecni nie tylko członkowie okręgowego zarządu, zobowiązani do tego statutowo, ale również przedstawiciele ROD, działacze samorządowi i związkowi. Posiedzenie było szczególnie uroczyste, ponieważ łączyło się z obchodami XXX-lecia PZD i 50- lecia ROD Malina. Wśród uczestników posiedzenia obecni byli:
         • Beata Oczkowicz, wicewojewoda Świętokrzyski,
         • Elżbieta Drogosz, Przewodnicząca Rady OPZZ Woj. Świętokrzyskiego,
         • Grzegorz Ślusarczyk, Zarząd Grodzki PSL
Posiedzenie odbyło się zgodnie z zapowiedzianym porządkiem, odczytano i jednogłośnie przyjęto stanowiska OZŚ:
         • Stanowisko Członków OZŚ PZD w Kielcach oraz Prezesów ROD w sprawie II Kongresu PZD
         • Stanowisko Członków OZŚ PZD w Kielcach oraz Prezesów ROD w sprawie pisma Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu
Następnie odbyło się uroczyste sadzenie drzewka kongresowego. Drzewka zostały rozdane wszystkim Okręgom podczas II kongresu PZD. Uroczystość odbyła się w doskonałej atmosferze, przy bardzo sprzyjającej pogodzie. Miłym akcentem podkreślającym wspólnotę działkowców było podsypanie sadzonego drzewka ziemią z różnych RODów Okręgu Świętokrzyskiego.
Obchody XXX lecia PZD zostały uczczone odznaczeniem zasłużonych działaczy, miedzy innymi Danuty Bałtrusiewicz Odznaką za Zasługi dla PZD i Stanisława Abramczyka Złotą Odznaką PZD. Założyciele ROD Malina, w którego świetlicy odbywały się uroczystości odebrali puchar okolicznościowy z okazji 50-lecia ROD Malina.

 
TR

« Powrót