wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Pierwsze wnioski z raportu „Kim są polscy działkowcy w 2011 roku”

Strona główna

Kim jesteśmy? Pierwsze wnioski z raportu „Kim są polscy działkowcy w 2011 roku”

Pełny raport z badania „Kim są polscy działkowcy w 2011 roku” nabiera ostatecznych kształtów, zanim to się jednak stanie, można się już pochylić nad najciekawszymi wynikami. Przypomnijmy, omawiane badania zostało rozpoczęte przez wszystkie struktury związku w wyniku uchwały KR PZD (nr 12/XX/2011), podjętej w lutym tego roku. Celem badania było uaktualnienie obrazu polskich działkowców, oraz skonfrontowanie z rzeczywistością negatywnych i jak się okazało kłamliwych stereotypów dotyczących działkowców. Badanie objęło niemal połowę Rodzinnych Ogrodów Działkowych, obejmujących ponad 50% działek. To jedno z najszerzej zakrojonych badań ankietowych prowadzonych w Polsce w ostatnich latach. Przedstawione poniżej informacje to wynik badania w którym wzięło udział ponad 600.000 członków PZD.

Jak wykazało tegoroczne badanie, tylko jedna czwarta działkowców jest w wieku emerytalnym. Ponieważ udzielanie informacji o statusie zawodowym nie było obowiązkowe część respondentów nie udzieliła odpowiedzi, niemniej jednak prawie 45% członków PZD zadeklarowało się jako osoby aktywne zawodowo. Pokazuje to, że działkowcy jako grupa społeczna wnoszą swój wkład w funkcjonowanie społeczeństwa.

Z pośród cech wyróżniających działkowców na tle społeczeństwa należy zwrócić uwagę na wykształcenie – prawie 15% członków PZD ma wykształcenie wyższe, to istotnie więcej od średniej ogólnopolskiej. Choć jesteśmy lepiej wykształceni, jednocześnie działki skutecznie pełnią rolę przystani dla osób gorzej sytuowanych – tylko jedna czwarta działkowców cieszy się dobrym lub bardzo dobrym stanem warunków bytowych. W świetle tych danych jest szczególnie istotne aby chronić działki jako miejsce dla osób dla których niedostępne są ogrody na dachach wieżowców, lub wyjazdy na Karaiby czy do Nowej Zelandii. Wszyscy ludzie mają prawo do obcowania z przyrodą, a kryterium finansowe nie może być wyrokiem zamykającym gorzej sytuowanych z dala od natury.

Co roku 50.000 działek znajduje nowych użytkowników, czy to w wyniku sukcesji, czy tez przystępowania nowych członków do PZD. Ponad jedna czwarta działek jest użytkowana mniej niż 10 lat. Działki są nie tylko miejscem wypoczynku. Zaledwie jedna piąta działkowców deklaruje, że korzysta z działek wyłącznie w celach rekreacyjnych, znakomita większość prowadzi również na swych działkach uprawy. Działki są zatem również źródłem aktywności fizycznej i zdrowej żywności. Jedno i drugie jest trudne do przecenienia w dzisiejszych czasach.

Podsumowując przytoczone dane nie sposób przemilczeć niezwykle istotną kwestię – kierunek w jakim zmierza ruch działkowy. Wbrew opiniom wrogich działkowcom instytucji Rodzinne Ogrody Działkowe zmuszone są do walki o przetrwanie. Działkowcy nie poszerzają swojej strefy wpływów – na przestrzeni ostatnich 15 lat powstało w Polsce tylko sześć nowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Natomiast wbrew zakusom tych którzy łasi są na tereny działkowe nie pozwoli odebrać sobie dziedzictwa Zielonej Rzeczpospolitej. Ruch działkowy funkcjonując w obrębie obowiązującego prawa pozostaje niezwykle ważną instytucją dla milionów polaków i utrzymanie tego stanu jest fundamentalną kwestia dla respondentów opisywanego badania i ogółu działkowców.

TR

« Powrót