wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku

Strona główna

Gdańsk, dnia 26.07.2011r.

 


                                     Szanowny Pan
                                              mgr inż. Eugeniusz Kondracki
                                              Prezes
                                              Polskiego Związku Działkowców
                                              Warszawa

 


Szanowny Panie Prezesie!


Z okazji przypadającego w 2011 roku jubileuszu 30 lecia Polskiego Związku Działkowców na Pana ręce dla Krajowej Rady PZD i pracowników Biura KR PZD kierujemy nasze serdeczne życzenia i gratulacje.
Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD wraz z Przewodniczącymi Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku, biorący udział w statutowym posiedzeniu w dniu 26 lipca 2011 roku stwierdzają, że bez dotychczasowej działalności Krajowej Rady PZD w obronie niezależności, samodzielności i samorządności Związku oraz trwania w jedności nie byłaby możliwa obrona działkowców i Ogrodów przed zakusami likwidacji naszego społecznego ruchu.
Szczególne słowa uznania i podziękowanie kierujemy do Pana, który przez te 30 lat z naszej działkowców woli stoi na czele Polskiego Związku Działkowców kierując nim z wielkim oddaniem, poświęceniem i zaangażowaniem.
Z okazji jubileuszu uczestnicy posiedzenia przekazują Panu nasze szczere i serdeczne podziękowanie za wszystkie lata działalności dla wyłącznego dobra członków naszego Związku.
Mijająca kolejna kadencja była i jest nadal czasem walki o ogrody działkowe i Naszą Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku.
W tej walce również działkowcy Okręgu Gdańskiego zawsze mogli liczyć na Pana pomoc i zaangażowanie.
Dzisiaj ma Pan i Krajowa Rada PZD szczególne prawo do odczuwania satysfakcji z dobrze spełnionej służby dla dobra społeczności działkowych.
Życzymy, aby radość z dotychczasowych osiągnięć pozostała dla Pana i Krajowej Rady PZD źródłem inspiracji do dalszej działalności dla dobra działkowców, Ogrodów i Związku.
Prosimy przyjąć także nasze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
       
                                                  Z wyrazami szacunku i poważania

                Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku

                     Prezes OZ PZD                            Czesław Smoczyński
                     Wiceprezes OZ PZD                            Jan Dawidowicz
                     Sekretarz OZ PZD                    Waldemar Lewandowski
                     Skarbnik OZ PZD                                 Wojciech Pera

Członkowie:
Maria Domalewska
Stanisław Dominiak
Wiesław Dziwosz
Zdzisław Kamiński
Stanisław Kasperek
Henryk Kostro
Jan Kowalski.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD Józef Pisarski        

                                                                                         

« Powrót