wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Pismo ROD "Łęgi" w Opolu w obronie Ustawy o ROD

Strona główna

ROD „Łęgi”
Opole


I Prezes Sądu Najwyższego
Prof. Stanisław Dąbrowski

 

Szanowny Panie Profesorze!

Działkowcy zebrani na zebraniu sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Łęgi" w Opolu, zwracają się do Pana z gorącą prośbą o ponowne pochylenie się nad wnioskiem złożonym do Trybunału Konstytucyjnego przez Pana poprzednika, w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005r. Nie ukrywamy, że wniosek ten został bardzo negatywnie przyjęty przez milionową rzeszę polskich działkowców, bo jego uzasadnienie odbierane jest jako bezzasadne i dalece nie obiektywne. Ustawa funkcjonuje w przestrzeni publicznej od pięciu lat, jest pozytywnie oceniana przez działkowców, czemu dali wyraz zbierając 620 tys. podpisów w jej obronie, stąd też zarzut niekonstytucyjności po tak długim czasie musi wzbudzać, co najmniej zdziwienie.
Obawiamy się, że powody złożenia wniosku mogą by całkiem inne, ale nie chcemy wypowiadać się w kwestiach zastrzeżonych dla specjalistów, dajemy tylko wyraz głębokiemu zaniepokojeniu naszego środowiska. Jesteśmy przekonani, że każdą kontrowersyjną decyzję można zmienić, jeżeli leży to w szeroko rozumianym interesie społecznym, a tak niewątpliwie jest w tym przypadku. Ogrody działkowe to sposób na życie dla wielu ludzi, których nie stać na dom z ogrodem. To działkowcy swoją pracą i wytrwałością przywrócili grunty do stanu obecnego i użytkują je z pożytkiem nie tylko dla siebie, ale także dla społeczności lokalnych.
Ogrody w naszym regionie funkcjonują od kilkunastu lat, stały się trwałym elementem miejscowych krajobrazów i są częścią miejscowej kultury. To są wartości, których nie należy niszczyć w imię bardzo niejasno określonych celów, stąd też zabiegamy o weryfikację wniosku z poszanowaniem prawa, ale również szeroko pojętej sprawiedliwości społecznej.


Z wyrazami szacunku
(22 podpisy działkowców ROD „Łęgi”)

« Powrót