wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko zarzadu ROD "Relaks" w Oleśnicy

Strona główna

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy
„RELAKS”
56-400 Oleśnica


STANOWISKO
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Oleśnicy
z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie złożenia przez
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP wniosku
do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności
z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych


Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks" w Oleśnicy po zapoznaniu się z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest zaskoczony postawą jaką prezentuje Pan Prezes. Polski Związek Działkowców to obecnie jedyna organizacja, która rozwija ruch społeczny zrzeszający działkowców i broni ich przed zakusami na tereny ogrodów znajdujących się często w atrakcyjnych miejscach. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zapewnia minimalne bezpieczeństwo ogrodom i użytkownikom działek. Sądy w swoich wyrokach uwzględniają tzw. dobro społeczne, stąd określenia „ze względów społecznych” , „szkodliwość społeczna”, tymczasem Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego chce odebrać własność działkowiczów do nasadzeń, urządzeń i obiektów wykonanych lub nabytych z własnych środków finansowych. Jedynie ustawa o ogrodach działkowych broni praw majątkowych działkowiczów, którzy mozolną pracą i niemałymi wyrzeczeniami doprowadzają działki i ogrody do przepięknego wyglądu, powiększając liczbę obszarów zielonych, bardzo często na terenach zdegradowanych, jak wysypiska śmieci czy nieużytki.
Kwestionowanie i doszukiwanie się niekonstytucyjności w artykułach 30 i 31 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest dla nas całkowicie niezrozumiałe. Polski Związek Działkowców działa zgodnie z zarejestrowanym Statutem PZD, zapewnia wieloszczeblowe możliwości odwołań od decyzji z sądami powszechnymi włącznie. Czy według Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie zapewnia to właściwie praw członkom PZD? Jaka organizacja społeczna będzie działać i pracować na rzecz nie swoich członków? Czy można wejść na teren kortu, boiska, pola golfowego, nie będąc członkiem klubu, we władaniu którego jest ten obiekt? Czy Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zarzuci również Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, którego członkowie mają wyłączne prawo polować na terenie Polski „monopol" i „uprzywilejowanie"? Z tych kilku tylko pytań, na które nie ma odpowiedzi, wynika, że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wpisuje się w walkę z ruchem działkowców, aby go rozbić, osłabić i w końcu zlikwidować. Dla kogo to robi? Na pewno nie dla działkowców i nie w ich obronie staje. Działkowcy przez 110 lat budowali swój samorząd i przechodząc różne koleje losu, dopracowali się na chwilę obecną najlepszych struktur i najlepszych przepisów.
Uważamy, że wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowany do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP wymienionych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ma znamiona politycznego wystąpienia, wymierzony jest przeciwko ruchowi działkowemu i prowadzi do zniszczenia organizacji społecznej działającej dla dobra ludzi i przyrody.
Mamy nadzieję, ze Trybunał Konstytucyjny kierując się dobrem społecznym, dobrem prawie miliona działkowiczów, uzna, że obecnie przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych są zgodne z Konstytucją RP.

 
Wiceprezes ROD „Relaks”
Danuta Prus-Niewiadomska

Wiceprezes ROD „Relaks”
Andrzej Cichowlas

Prezes ROD „Relaks'”
Zbigniew Knapek

Sekretarz ROD „Relaks"
Janusz Czarnecki

 Skarbnik ROD „Relaks”
Krystyna Stężała


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ryszard Żak

Członek Zarządu ROD „Relaks”
Ryszard Kałużny

Członek Zarządu ROD „Relaks”
Krystyna Lewek

Członek Zarządu ROD „Relaks”
 Lucjan Klimas

 


65 podpisów działkowców

« Powrót