wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko członków PZD w ROD " Hutnik" w Szczecinie

Strona główna

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
im. Hutnik
71-841 Szczecin


Stanowisko członków PZD w ROD im. HUTNIK w Szczecinie zgromadzonych na Walnym
Zebraniu w dniu 24.04.2010 r.


Członkowie PZD reprezentujący ROD im. Hutnik w ilości 293 zdecydowanie i stanowczo protestujemy przeciwko kolejnej próbie podważenia postanowień ustawy o ROD z 08 lipca 2005r gwarantujących działkowcom nabyte prawo własności nasadzeń i urządzeń na działce a także podważanie przyznanego samorządowi działkowemu prawa dysponowania i przekazywania w użytkowanie indywidualne działek.
Wniosek Pana Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego złożony do Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją sześciu zapisów Ustawy o ROD podważa zręby konsensusu społecznego różnych sił politycznych wypracowanego przy jej tworzeniu.
Ustawa ukazała się w majestacie prawa i nie była też tworem przypadku.
Podważenie obecnie stosowanej ustawy świadczy niekorzystnie o braku trwałości i ciągłości prawa w Polsce, a przede wszystkim zagraża wielopokoleniowemu dorobkowi działkowiczów.
Działkowcy, który inwestują w utrzymanie majątku ROD i jego rozwój są szczególnie zaniepokojeni gdyż podważenie prawa własności do wymienionych nakładów jest nie do
przyjęcia.
Ostatnia nasza inwestycja w 2009 r. o wartości blisko 240 000 zł, w nową sieć energetyczną Ogrodu to ogromny wysiłek finansowy działkowiczów, wymagający wielu wyrzeczeń w budżecie domowym każdego z nich. Zważywszy na ten przykład nie jedyny inwestowania w ROD i nie tylko w tym ROD, uważamy, że wystąpienie Pana Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego nie do końca zostało przemyślane.

Ogrody działkowe funkcjonują w wielu krajach, w tym w krajach UE. W związku z tym pielęgnacja tradycji w tej dziedzinie trwałości wartości oraz gwarancji praw działkowców winna być przedmiotem zainteresowania wszystkich sił politycznych a nie stanowić pola kolejnej walki i próby ograniczania istniejącego prawa.
Działkowcy ROD Hutnik informują że będą bacznymi obserwatorami tej sytuacji i będą stać
razem zdecydowani w obronie obowiązującej ustawy o ROD. Jesteśmy przekonani, że podjęte działania przez Pana Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego są próbą skierowania uwagi społeczeństwa na kolejny temat zastępczy.


Do Wiadomości:
1. Prezes Trybunału Konstytucyjnego dr. Bohdan Zdziennicki
2. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP prof. dr hab. Lech Gardocki
3. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz
4. Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski
5. Krajowa Rada PZD Prezes mgr inż Eugeniusz Kondracki
6. OZ PZD Szczecin


Przewodniczący Komisji           Przewodniczący                    Prezes
Uchwał i Wniosków             Walnego Zebrania                    Zarządu ROD
Mgr J. Sawulski                 Kaźmierczak Jan           mgr Mirosław Posypiak

« Powrót