wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja z XII - go posiedzenia plenarnego Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu.

Strona główna

INFORMACJA
z XII-go posiedzenia plenarnego Okręgowego Zarządu Polskiego Związku
Działkowców we Wrocławiu


          W dniu 09 kwietnia 2010r. odbyło się XII-te (nadzwyczajne) posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu.
Tematem posiedzenia było :
1)zagrożenie dla ogrodów i działkowców wywołane złożeniem przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodne z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o ROD,
2)wybory Prezydenta RP i wypracowanie stanowiska władz okręgowych Związku w tej sprawie.
3)Wybory samorządowe i wypracowanie stanowiska w sprawie udziału członków Związku i organów Związku w okręgu wrocławskim w tych wyborach.
W związku z trwającą kampania sprawozdawczo-wyborczą w rodzinnych organach działkowych i koniecznością szybkiego reagowania na rezultaty zebrań a zwłaszcza w przypadkach naruszeń przepisów Statutu PZD - na posiedzeniu plenarnym omówiono dotychczasowy przebieg walnych zebrań w ROD i wnioski jakie z nich wynikają.
           W czasie dyskusji w/w sprawach zwrócono uwagę na kolejne zagrożenie praw działkowców i ogrodów, które pojawiło się zaledwie po 6-ciu miesiącach od odrzucenia projektu ustawy „PiS" i na konieczność podjęcia walki o utrzymanie zapisów w ustawie o ROD.
         W dyskusji zwrócono uwagę na możliwość sparaliżowania działalności
zarządów ROD w przypadku przyjęcia wniosku przez TK i na polityczny charakter
wniosku 1 Prezesa SN a także na demagogię w jego treści.
Do wałki w obronie ustawy winni włączyć się wszyscy członkowie Okręgowego Zarządu, wszystkie zarządy ogrodów i pozostałe organy PZD w ogrodach a także w jak najszerszym wymiarze sami działkowcy, gdyż to ich prawa są w szczególności zagrożone złożonym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. W głosowaniu członkowie OZ jednogłośnie przyjęli STANOWISKO w sprawie zagrożeń praw działkowców, ogrodów i Związku spowodowanych złożeniem przez I Prezesa Sądu Najwyższego RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niezgodne z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
W dalszej części posiedzenia Okręgowy Zarząd przyjął Stanowisko w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej wskazując na ogromne zasługi dla ogrodnictwa działkowego kandydata na Prezydenta RP Pana Jerzego Szmajdzińskiego i konieczność aktywnego udziału w wyborach.
Stanowisko w tej sprawie przyjęte zostało zdecydowaną większością głosów.
          Okręgowy Zarząd Polskiego przyjął również STANOWISKO w sprawie wyborów samorządowych wskazując , że udział w tych wyborach jest związkowym i obywatelskim obowiązkiem. Udział w wyborach jest tym istotniejszy, że od faktu kto zostanie wybrany do rad miast i rad gmin będzie zależeć jakość współpracy z organami Związku i pomoc jaka będzie udzielana ogrodom działkowym. Zaapelowano o powszechny udział w wyborach oraz o oddawanie głosów na osoby reprezentujące Związek i ogrody działkowe oraz na osoby przychylne działkowcom i PZD.
          Po analizie dotychczasowego przebiegu walnych zebrań, z uwagi na rażące naruszenia przepisów Statutu PZD - Okręgowy zarząd w podjętych uchwałach unieważnił walne zebrania ROD „Kolejarz „ w Żmigrodzie i ROD „Gądowianka" i ROD „Tęcza" we Wrocławiu, Uchwały w tych sprawach przyjęto jednogłośnie.
Okręgowy zarząd zatwierdził również Uchwałę Prezydium OZ w sprawie wygaśnięcia mandatów nowo wybranego Zarządu ROD „Partynice" we Wrocławiu w związku z pisemną rezygnacją większości członków zarządu w/w ROD.
Posiedzenie Okręgowego Zarządu przebiegało w dobrej, związkowej atmosferze, nakierowanej na obronę ustawy o ROD oraz na przeprowadzenie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych we wszystkich ogrodach i na konieczność szybkiej reakcji ze strony członków OZ w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów Statutu PZD.
          Uznano że na walnych zebraniach, które będą się odbywać po posiedzeniu OZ powinny być przyjmowane protesty w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zagrożonej wnioskiem do TK przez I Prezesa Sady Najwyższego.

Prezes

Okręgowego Zarządu

Polskiego Związku Działkowców

we Wroclawiu

mgr Janusz Moszkowski

« Powrót