wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja o odbytym posiedzeniu Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie

Strona główna

INFORMACJA

          o odbytym posiedzeniu Okręgowego Zarządu Małopolskiego
         Polskiego Związku Działkowców w Krakowie.

       W dniu 9 kwietnia 2010r. w Krakowie odbyło się XVIII poszerzone posiedzenie Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie z udziałem członków okręgowych komisji statutowych: rewizyjnej i rozjemczej.
W posiedzeniu brał udział Kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD Pan Marek Pytka.
Obradom przewodniczył Romuald Nocuń Prezes OZM PZD.
Zebranie poświęcone było przede wszystkim omówieniu aktualnej sytuacji Związku w świetle złożonego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją sześciu artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Omówione zostało również stanowisko Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 25 marca 2010r. w sprawie kryteriów przydziału działek w r.o.d. oraz konieczność przeprowadzania przeglądów zagospodarowania działek i funkcjonowania ogrodów.
Przedłożona została informacja z przebiegu kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych, stopień jej zaawansowania i przebieg.
Prezes OZM podkreślił, że atak na Związek nadal trwa, zmienił się tylko tryb.
Przeciwko Związkowi  występują niezależne organy: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Infrastruktury, aktywność wamógł nadzór budowlany, no i Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego RP.
Prezes podkreślił, że sprawa jest poważna bo wyrok Trybunału Konstytucyjnego może przesądzić o rozbiciu organizacji. Wniosek kwestionuje najważniejsze prawa i przydział działek, własność urządzeń i naniesień. Prezes apeluje, iż konieczna jest reakcja na piśmie indywidualnie i zbiorowo z walnych zebrań. Osoby obsługujące walne zebrania winny przedstawić sytuację i wynikające z niej zagrożenia dla Związku, ogrodów i działkowców.
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad na 39 członków OZM obecnych 36.
Pan Marek Pytka zwrócił uwagę, że obecnie nie występują przeciwko Związkowi partie polityczne lecz organy niezależne, które nie podlegają weryfikacji społeczeństwa. Podkreślił, że w związku z zaistniałą sytuacją KR PZD wystosowała do parlamentarzystów stanowisko  o zainteresowanie się sprawą w/w wniosku, a do Działkowców i struktur Związku apel  o wypowiedzenie się w obronie praw i przyszłości ogrodnictwa dziakowego.
Przedstawiciel z KR PZD przekazał informację, że KR PZD dokonała interpretacji Statutu PZD w której stwierdziła, że odwołany członek organu Związku nie może sprawować funkcji przewodniczącego walnego zebrania od momentu odwołania do końca następnej kadencji.
Uznano, że odpowiedzialność przewodniczącego walnego zebrania ROD jest bardzo duża, może wpłynąć na przebieg całego zebrania stąd, tak ważnej funkcji nie może pełnić osoba odwołana za niewypełnienie obowiązków lub działanie na szkodę Związku.
Wiceprezes Halina Kmieciak zreferowała uchwały Prezydium KR PZD dotyczące kryteriów przydziału działek w r.o.d., budownictwa ponadnormatywnego, zamieszkiwania  i zameldowania na działkach, a także przeprowadzenia przeglądów zagospodarowania, funkcjonowania ROD oraz zagospodarowania i wykorzystania działek w ROD.
Po dyskusji w której głos zabrało 7 osób, przewodnicząca komisji uchwał i wniosków Anna Kozyra przedstawiła projekty: 1 stanowiska w sprawie zlożonego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego oraz 2 uchwały odnośnie zatwierdzenia uchwał Prezydium OZM i uchwałę w sprawie aktywności struktur OZM w obronie ustawy o r.o.d. z 8 lipca 2005r.
Członkowie OZM zwrócili się do Pana Marka Pytka z prośbą aby informacje do działkowców, które mają być przygotowane przez KR PZD o sytuacji Związku były napisane przystępnym językiem, zrozumiałym dla działkowców.
Prezes zwrócił się do zebranych z apelem o wyrażanie swojego zdania w sprawie zagrożeń dla naszej ustawy o ROD.

Kraków, 16 kwietnia 2010r.
                                                                     Opracowała:

                                                                   Wiceprezes OZM
                                                                 / - / Halina Kmieciak

« Powrót