wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu wz dnia 09 kwietnia 2010 roku w sprawie wyborów samorządowych

Strona główna

STANOWISKO
 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 09 kwietnia 2010r. w sprawie wyborów samorządowych .

 


       Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że wybory samorządowe, które odbędą się w 2010 roku będą bardzo ważnym wydarzeniem dla mieszkańców miast i gmin.
       W wyborach rad miejskich i gminnych wybierzemy nowych radnych, którzy realizować będą zadania odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom społeczności lokalnych, wpływać będą na rozwój miast i gmin oraz na poprawę warunków życia mieszkańców.
        Wybory do rad miejskich i gminnych będą niezwykle ważne dla rodzin działkowców, dużej przecież części społeczności miejskiej. Działkowcy z jednej strony jako istotna warstwa społeczeństwa obywatelskiego oczekiwać będą rozwoju swojego miasta, gminy, poprawy bezpieczeństwa, poprawy stanu i rozbudowy dróg, układów komunikacyjnych a z drugiej strony oczekiwać będą pozostawienia i wpisania terenów rodzinnych ogrodów działkowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
         Ujęcie w tych planach ogrodów jako stałego elementu infrastruktury miasta gwarantować będzie stabilność gospodarowania oraz rozwój techniczno-ekonomiczno -ekologiczny terenów ROD w ramach programu zrównoważonego rozwoju gmin. Aby tak się stało do rad miast, a szczególnie do Rady Miejskiej Wrocławia należy wybrać osoby, których wizja rozwoju miasta godzić i uwzględniać będzie interesy wszystkich grup społecznych.
        Nie może być bowiem tak, by potrzeby 70 tysięcy użytkowników działek, mieszkańców Wrocławia, były tak jak dotychczas lekceważone a ogrody w Studium i planach zagospodarowania przestrzennego skazywane na przyszłą likwidację.
       Zatem tegoroczne wybory do samorządu terytorialnego będą bardzo istotne dla przyszłości ogrodnictwa działkowego. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu uważa w związku z tym, że w wyborach do rad miast i gmin powinni wziąć udział wszyscy członkowie Związku i sympatycy rodzinnych ogrodów działkowych. Powszechny udział w wyborach powinien być obywatelskim związkowym obowiązkiem.
      Do rad miejskich i gminnych musimy wybrać osoby reprezentujące działkowców. Organy Polskiego Związku Działkowców okręgu wrocławskiego powinny brać udział w wyborach bezpośrednio , umieszczając swoich kandydatów na własnych listach wyborczych lub kreując swoich przedstawicieli do umieszczenia na innych listach wyborczych wchodząc w koalicję z ugrupowaniami politycznymi lub komitetami wyborczymi mieszkańców.
      Celem udziału w wyborach i głosowaniu jest więc również zabezpieczenie istnienia ogrodów i poprawa losu rodzin działkowców.
      Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu udziela poparcia kandydatom na radnych, którzy spełniają w/w oczekiwania. Okręgowy Zarząd zwraca się do wszystkich zarządów rodzinnych ogrodów działkowych o podejmowanie właściwych, odpowiadających potrzebom działkowców decyzji i o szeroki udział w kampanii przedwyborczej, udzielając poparcia tym kandydatom, którzy realizować będą cele członków Związku i ogrodów działkowych. Dla kampanii wyborczej można wykorzystać tereny, obiekty i tablice w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
        Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu wyraża przekonanie, że rezultaty wyborów do rad miast i gmin przysłużą się rodzinom działkowców i w większym stopniu odzwierciedlać będą potrzeby ogrodów.

Prezes OZ PZD we Wrocławiu - mgr Janusz Moszkowski

Skarbnik OZ PZD we Wrocławiu - dr Grażyna Wafus

Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu - Jan Rój

Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu - inż. Józef Smolis


« Powrót