wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Rejonowa Konfencja Szkoleniowa Społecznej Słuzby Instruktorskiej w Złotym Potoku koło Częstochowy

Strona główna

Rejonowa Konferencja Szkoleniowa Społecznej Służby Instruktorskiej w Złotym Potoku koło Częstochowy


          W dniach 12-14 kwietnia 2010 w Złotym Potoku koło Częstochowy odbyła się ostatnia z cyklu pięciu konferencji szkoleniowych dla instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej organizowanych przez Krajową Radę. W konferencji uczestniczyli instruktorzy krajowi i okręgowi z okręgu Opolskiego, Śląskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego i Częstochowskiego.
          Spotkanie otworzył prezes OZ w Częstochowie, pan Andrzej Wosik, który poprosił zebranych o uczczenie pamięci ofiar tragedii pod Smoleńskiem minutą ciszy. Wszyscy uczestnicy konferencji łącząc się w bólu podpisali się pod listem kondolencyjnym kierowanym do bliskich ofiar. W dalszej części prezes Wosik w stosownym tonie przybliżył aktualną sytuację PZD i wynikające z niej zadania dla Służb Instruktorskich. W nawiązaniu do wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją sześciu zapisów ustawy o ROD oraz w oparciu o dokumenty i stanowiska Prezydium Krajowej Rady i Krajowej Rady głos zabrała Inspektor Wydziału Prezydialnego KR. Udzieliła również odpowiedzi na pytania związane m.in. z budownictwem ponadnormatywnym i zasadami przydziału działek. Gościem spotkania był poseł klubu Lewicy Krzysztof Matyjaszczyk. Pan poseł przedstawił uzyskaną od Ministra Infrastruktury odpowiedź na interpelację posła Wiesława Szczepańskiego w sprawie proponowanych zmian w ustawie o ROD i zapewnił swoje poparcie dla ogrodnictwa działkowego. Następnie odbyła się prelekcja instruktora ogrodniczego KR PZD na temat zasad organizacji pracy instruktorów połączona z dyskusją. Instruktorzy wymieniali swoje doświadczenia i chętnie dzielili uwagami dotyczącymi instruktażu.
       Kolejną część Konferencji zajęły wykłady merytoryczne prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, polskich naukowców związanych z tematyką działkową. Przeprowadzono wykłady z zakresu ochrony roślin, ciecia wiosennego drzew i krzewów owocowych, warzywnictwa i roślin ozdobnych. Zasady ciecia wiosennego połączone były z pokazem praktycznym w sadzie, gdzie uczestnicy mieli okazję zweryfikować swoje umiejętności tnąc rośliny pod okiem prowadzącego. Ciekawym akcentem konferencji była prezentacja wydawnictwa Kubajak oraz krótka prelekcja poświęcona nowości ogrodniczej jaką jest stewia.
          Na zakończenie konferencji zgromadzeni wystosowali do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu  i Senatu RP, a także Przewodniczących Klubów Parlamentarnych i PZD Stanowisko w sprawie obrony ustawy o ROD. W niniejszym stanowisku podkreślono przekonanie, że najwyższe władze w Państwie nie dopuszczą do zniszczenia dorobku i tradycji ogrodnictwa działkowego. 
         Instruktorzy wyrazili podziękowania dla Krajowej Rady dzięki której odbyło się szkolenie, a także dla OZ w Częstochowie, który pomagał w organizacji spotkania. Zasługą Okręgowego Zarządu był doskonałe dopracowanie organizacyjne, warunki pracy i zamieszkania uczestników. Instruktorzy podkreślili wagę tego rodzaju spotkań, które umożliwiają dalsze propagowanie wiedzy i doskonalenie swoich umiejętności. Mając świadomość, że tego rodzaju konferencje są jednocześnie wyrazem uznania dla pracy instruktorów, wyrazili nadzieję na kontynuację organizacji szkoleń.

Instruktor ogrodniczy KR PZD
Mgr inż. Aleksandra Bagińska

« Powrót