wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Komunikat w/s zawieszenia postępowania egzekucyjnego w związku z roszczeniami do terenu ROD im. 23 Lutego w Poznaniu

Strona główna

Komunikat
w/s. zawieszenie postępowania egzekucyjnego
w związku z roszczeniami do terenu ROD im. 23 Lutego w Poznaniu

 W dniu 11 marca 2010r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok w sprawie z powództwa Beaty N. przeciwko PZD Okręgowy Zarząd w Poznaniu o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości wchodzącej w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 23 Lutego w Poznaniu. Łącznie Sąd zasądził na rzecz powódki kwotę ok. 1 110 000 zł. Przypominamy, iż orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zapadło w sprawie, która wróciła do rozpoznania po wyroku kasacyjnym Sądu Najwyższego z 2006r. i że wówczas, Beata Nowińska uzyskała kosztem PZD ok. 1 500 000 zł. Tak więc zasadnym było stwierdzenie, iż Beata N. nie powinna żądać od PZD kolejnych płatności.
 Spodziewając się jednak ze strony Beaty N. wykorzystania ostatniego orzeczenia Sądu w Poznaniu do uzyskania kolejnych środków kosztem Związku, KR PZD już 11 marca 2010r. zwróciła się do Sądu z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności wyroku. We wniosku PZD podniósł, iż biorąc pod uwagę środki uzyskanie przez Beatę N. w trakcie egzekucji prowadzonej w oparciu o wyrok uchylony przez Sąd Najwyższy w 2006r, zasadnym jest wniosek, że świadczenie zostało spełnione. Niestety 18 marca 2010r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o oddaleniu wniosku PZD, w którym stwierdził, iż wniosek o wstrzymanie wykonalności orzeczenia z 11 marca 2010r. może być uwzględniony dopiero po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Pełnomocnik KR PZD złożył zażalenie na to postanowienie, jednakże do dnia dzisiejszego nie zostało ono rozpoznane.
 Informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego dotarła do PZD w dniu 6 kwietnia 2010r. Z zawiadomienia komornika wynikało, iż skierował on zawiadomienia o zajęciu kont do 136 banków na teranie całego kraju. Natychmiast, tj. 6 kwietnia 2010r. KR PZD wystąpiła z do Sądu z kolejnym wnioskiem, tym razem o  zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z KPC Sąd miał na jego rozpoznanie nie więcej niż 7 dni. Pomimo próśb kierowanych do Sądu o pilne rozpatrzenie wniosku, postanowienie zostało wydane dopiero 6 dnia od złożen wnioskui, tj. 12 kwietnia 2010r. Orzeczenie zostało odebrane przez pełnomocnika KR PZD w sekretariacie Sądu rano 13 kwietnia 2010r. i natychmiast złożone u komornika z wnioskiem o wstrzymanie się z wszelkimi czynnościami. Z ustnych informacji uzyskanych u komornika wynika, iż pomimo ściągnięcia już środków z kont PZD, na chwilę złożenia postanowienia o zwieszeniu postępowania Beata N. jeszcze ich nie otrzymała. Dane te zostaną zweryfikowane w najbliższym czasie w oparciu o dokumenty postępowania. Jeżeli się potwierdzą, to należy stwierdzić, iż  najprawdopodobniej PZD uda się uniknąć konieczności ponownego płacenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. sumy zostaną zdeponowane na rachunku sądowym do czasu zakończenia postępowania wytoczonego przez PZD przeciwko Beacie N. o zwrot środków zabranych w 2006r.
 Jednocześnie podejmowane są starania skierowane na zniesienie skutków działań komornika podjętych w okresie przed zawieszeniem postępowania egzekucyjnego. W szczególności dotyczy to kwestii zablokowania kont bankowych innych jednostek PZD. Z informacji kierowanych do OZ PZD w Poznaniu wynika bowiem, iż realizując wniosek komornika, szereg banków zajęło konta rodzinnych ogrodów działkowych. O efektach tych starań poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.
Biuro KR PZD
 

« Powrót