wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Krajowa Konferencja Szkoleniowa SSI PZD w Olsztynie

Strona główna

Krajowa Konferencja Szkoleniowa Społecznej Służby Instruktorskiej PZD
w Olsztynie

         Krajowa Rada PZD wraz z Okręgiem Warmińsko-Mazurskim PZD w Olsztynie w dniach 7-9 kwietnia br zorganizowała na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Krajową Konferencję Szkoleniową Społecznej Służby Instruktorskiej PZD. Spotkanie adresowane było do Instruktorów Krajowych i Okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD z okręgów w Olsztynie, Gdańsku, Elblągu, Bydgoszczy i Torunia. Wybór miejsca konferencji nie był przypadkowy gdyż OZ Warmińsko-Mazurski w Olsztynie od dłuższego czasu współpracuje z naukowcami akademickimi olsztyńskiej uczelni w zakresie organizacji szkoleń i pokazów. Władze uczelni są bardzo  przychylnie  ustosunkowane do działalności działkowców, doceniając rolę ogrodów działkowych dla społeczności lokalnej i środowiska.
Uczestników konferencji powitał prezes OZ Warmińsko-Mazurskiego PZD Zbigniew  Kołodziejczak który równocześnie przedstawił aktualną sytuację PZD oraz najważniejsze problemy nurtujące środowisko działkowców.
          Konferencję uświetnił swoją obecnością prof. Jan Kopytowski z katedry ogrodnictwa UWM który w imieniu rektora UWM  przywitał uczestników konferencji przybliżając rolę i znaczenie uniwersytetu w kształceniu młodzieży. Podkreślał również dobrą współpracę pomiędzy  Okręgowym Zarządem PZD w Olsztynie a uczelnią oraz wyraził nadzieję na jej kontynuowanie.
       Osobny blok tematyczny konferencji obejmował zagadnienia związane z zasadami organizacji pracy instruktorów SSI.  Społeczna Służba Instruktorska spełnia ogromną rolę w organizowaniu oraz udzielaniu poradnictwa ogrodniczego dla działkowców. Do podstawowych zadań ustawowych i statutowych SSI PZD należy organizowanie poradnictwa w zakresie prawidłowego zagospodarowania i modernizacji ogrodów działkowych i działek, upowszechniania wiedzy i nowości ogrodniczych, racjonalnej uprawy i ochrony roślin oraz ochrony środowiska.
 Instruktor etatowy OZ w Olsztynie p. Jarosław Wołodkiewicz  oraz inni uczestnicy konferencji podzielili  się swoimi doświadczeniami w pracy instruktorskiej oraz aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat wypracowania metod mających na celu podniesienie rangi służby instruktorskiej, pozyskiwania nowych instruktorów, zwiększenia zainteresowania nowych działkowców oraz innych użytkowników działek szkoleniami oraz pokazami praktycznymi. Wielu instruktorów zadziwiało bardzo wysokim poziomem wiedzy i doświadczenia ogrodniczego. 
Trzy dni konferencji wypełniły wykłady merytoryczne z zakresu ochrony roślin na działkach w 2010 roku, zasad i znaczenia cięcia wiosennego drzew i krzewów owocowych, zasad planowania warzywnika na działkach oraz prawidłowego zagospodarowania i modernizacji działki z uwzględnieniem zastosowania roślin ozdobnych. Umiejętności praktyczne cięcia drzew owocowych uczestnicy konferencji mogli doskonalić podczas pokazu praktycznego prowadzonego przez prof.J.Kopytowskiego. Wykłady  poprowadzili  wykładowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  : prof.T.Kurowski, prof.T.Banaszkiewicz, mgr inż. B.Markuszewski, dr inż.U.Puczel, mgr inż. D.Sikora, dr inż.K.Arcikowska. Zwiedzanie kolekcji roślin ozdobnych i owocodajnych odbyło się pod kierunkiem dr inż. B.Płoszaj- Witkowskiej.
W nawiązaniu do wniosku z dnia 22 lutego 2010 roku skierowanego przez  Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności sześciu artykułów Ustawy o ROD z 2005 roku z Konstytucją RP zaniepokojeni  uczestnicy konferencji wypracowali stanowisko w którym wyrazili sprzeciw i oburzenie wobec treści zawartych we wniosku. Wyrażono przekonanie, że Trybunał Konstytucyjny, w którego rękach spoczywa los polskich działkowców nie dopuści do zniszczenia wielopokoleniowego dorobku i tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce. Po złożeniu podpisów,  stanowisko skierowane zostało  do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Sądu Najwyższego, Marszałka Sejmu i Senatu oraz KR PZD.
Konferencja przebiegała w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze co było zasługą zarówno uczestników jak i organizatorów. Bardzo trafiona lokalizacja, dobre warunki zakwaterowania, wysoki poziom wykładów sprzyjały nawiązaniu kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy instruktorami. Dzięki wzorowej organizacji udało się wygospodarować dla uczestników czas na zwiedzanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz zabytków starego miasta Olsztyna.


                                                                 

   Alicja Gurzyńska –instr.krajowy PZD

« Powrót