wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Budownictwo ponadnormatywne

Strona g│ˇwna

Uchwa│a Prezydium KR PZD w sprawie budownictwa ponadnormatywnego na dzia│kach w ROD.

Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 7 kwietnia  2010 r. przyjŕ│o Uchwa│ŕ Nr 58/2010 w sprawie budownictwa ponadnormatywnego na dzia│kach w ROD.
Opracowanie i doprecyzowanie przepisˇw zwi▒zkowych obowi▒zuj▒cych w zakresie budownictwa ponadnormatywnego w ROD by│o konieczne z uwagi na  wzrost tego zjawiska. Przed podjŕciem uchwa│y trwa│y prace analityczne, swoj▒ opiniŕ wyra┐a│y OZ.
Uchwa│a zawiera szczegˇ│owe wytyczne, ktˇre maj▒ za zadanie pomˇc Zarz▒dom ROD w zapobieganiu budownictwu ponadnormatywnemu w ROD.  Przedmiotowa uchwa│a okreÂla tak┐e rolŕ okrŕgowych zarz▒dˇw, ktˇre maj▒ za zadanie udzielaŠ zarz▒dom ROD wszelkiej pomocy organizacyjnej i prawnej w celu egzekwowania przestrzegania prawa w ROD.


KD

« Powrˇt