wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Nadzwyczajne XV Posiedzenie Krajowej Rady PZD

Strona główna

Nadzwyczajne XV Posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 8 kwietnia 2010 r. odbyło  się Nadzwyczajne XV posiedzenie Krajowej Rady PZD, której przewodniczył Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu oprócz członków KR PZD udział wzięli Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, prezesi OZ nie będący członkami KR oraz zaproszeni goście.
Tematyka posiedzenia obejmowała przede wszystkim aktualną sytuację Związku wiążącą się w szczególności z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP sześciu przepisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
W dyskusji na ten temat zabierający głos przedstawiciele okręgów informowali o reakcjach działkowców podczas walnych zebrań na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego i spontanicznie podejmowanych protestach, stanowiskach i listach do najwyższych organów konstytucyjnych w Polsce.
Krajowa Rada przyjęła Stanowisko w sprawie skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o ROD.
Uczestnicy posiedzenia Krajowej Rady skierowali do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego list otwarty (podpisany przez wszystkich uczestników), w którym przedstawili zasady funkcjonowania ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce i Europie, a następnie zwrócili się o ponowne rozważenie podjętej decyzji.
Krajowa Rada przyjęła także w tej sprawie Apel do Działkowców i struktur Związku.
Krajowa Rada dokonała interpretacji statutu PZD, w której stwierdziła, że odwołany członek organu Związku nie może sprawować funkcji przewodniczącego walnego zebrania do końca następnej kadencji od momentu odwołania. Krajowa Rada uznała, że rola i odpowiedzialność przewodniczącego walnego zebrania w ROD, które jest najwyższym organem statutowym w ogrodzie, jest tak ważna, że nie może pełnić tej funkcji osoba, która została odwołana za niewypełnianie obowiązków lub działanie na szkodę Związku.
Krajowa Rada, zgodnie z obowiązkami wynikającymi ze statutu PZD, zatwierdziła uchwały Prezydium KR ingerujące w uchwały prezydiów OZ oraz stwierdziła wygaśnięcie mandatu członków KR z powodu śmierci członka Związku i rezygnacji z pełnienia mandatu.


MP

« Powrót