wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

APEL Krajowej Rady Związku Działkowców z dnia 8 kwietnia 2010 r. Do działkowców i struktur Związku

Strona główna

A P E L
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 8 kwietnia 2010 r.

DO DZIAŁKOWCÓW I STRUKTUR ZWIĄZKU

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, obradująca na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2010 r., zwraca się do wszystkich działkowców i struktur organizacyjnych Związku o wypowiedzenie się w najistotniejszej dla przyszłości ogrodnictwa działkowego sprawie.

Po raz kolejny w ciągu 20 lat demokratycznej Polski ruchowi ogrodnictwa działkowego w naszym kraju zagraża jego unicestwienie w ciągu krótkiego okresu czasu. Takie mogą być skutki, jeśli Trybunał Konstytucyjny przychyli się do wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który zaskarżył 6 artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowania ogrodów działkowych i praw działkowców.
Wniosek Prezesa Sądu Najwyższego wpisuje się w toczoną od dłuższego czasu batalię, której celem jest rozbicie jedności Związku, zakwestionowanie prawa PZD do gruntów ogrodów działkowych. Treść i uzasadnienie wniosku kwestionuje ruch ogrodnictwa działkowego w naszym kraju, jego rolę i znaczenie dla jednego miliona rodzin. Po raz pierwszy zakwestionowane zostało prawo własności działkowca do urządzeń i nasadzeń na działce, które gwarantuje ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Sam wniosek świadczy o tym, że jego autor nie zna tradycji i zasad funkcjonowania ogrodów działkowych wypracowanych przez wiele pokoleń działkowych rodzin, nie zna i nie chce docenić i uznać kultywowanej przez ponad stulecie samorządności i niezależności ogrodnictwa działkowego, opartej na pełnej demokracji wewnątrzzwiązkowej. Temu wnioskowi, jak wszystkim poprzednim inicjatywom, przyświeca jeden cel – rozbić Związek, zniszczyć to, co ludzie własnymi rękami przez pokolenia zbudowali, zabrać bezkarnie grunty i wreszcie móc nimi obracać dla pomnażania majątków ludzi bogatych.

Ta sprawa dotyczy każdej z miliona rodzin użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych, dlatego każdy działkowiec, każdy organ samorządu działkowców powinien się wypowiedzieć, jakie jest jego zdanie na ten temat.

Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie bronić tego ruchu, tylko w ten sposób możemy powiedzieć zarówno autorowi, jak i adresatowi wniosku, co o tym myśli jeden milion polskich rodzin potrzebujących pomocy właśnie w postaci działki w ROD i tylko w ten sposób możemy powiedzieć społeczeństwu naszego kraju, jak traktuje się ludzi niezamożnych, emerytów i rencistów, bezrobotnych, młode rodziny, których jedynym dorobkiem jest działka w rodzinnym ogrodzie działkowym. Taką nagrodę, takie podziękowanie szykuje się ludziom, którzy własnymi rękami i na własny koszt przywrócili przyrodzie tysiące hektarów nieużytków, wysypisk śmieci i hałd pokopalnianych, którzy na własny koszt utrzymują tysiące hektarów terenów zielonych w miastach i którzy uprawiając działki w rodzinnych ogrodach działkowych sami sobie pomagają, nie licząc na opiekę z państwowej kiesy.
Wypowiadając się w tej sprawie warto spytać, czy nasz kraj ma być tylko dla ludzi bogatych? Czy w naszym kraju niezamożne rodziny nie mogą same sobie pomagać w ramach swojej własnej organizacji? I wreszcie trzeba zadać podstawowe pytanie – czy prawo i jego instytucje mają służyć społeczeństwu i każdemu obywatelowi, czy też na odwrót, społeczeństwo jest dla prawa i jego instytucji?

Szczególną rolę w tej sprawie mogą i powinny spełnić zarządy ROD poprzez skoncentrowanie postaw i poglądów działkowców na ten temat i odpowiednie przedstawienie ich na forum publicznym i skierowanie do odpowiednich instytucji.
Równocześnie, dla wszystkich, którym drogi jest ruch ogrodnictwa działkowego i jego wartości otwarta jest strona internetowa Krajowej Rady PZD i strony okręgowych zarządów, a także wszystkie media związkowe.

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

Jeśli nasze dzieci i wnuki mają mieć szansę korzystania z dobrodziejstw działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, jeśli następne pokolenia potrzebujących pomocy rodzin mogą liczyć na wsparcie w postaci działki w ROD, dzisiaj musimy o to zawalczyć. Dzisiaj powinniśmy powiedzieć - każdy działkowiec, każda rodzina działkowa, każda struktura samorządu działkowców - jakie dla nas znaczenie ma ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych i co myślimy o wszelkich inicjatywach jej zmiany, bądź próbach jej zdyskredytowania i dążenia do zniszczenia wszystkiego, co przez ponad 110 lat wypracowały pokolenia polskich działkowców.


POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
   KRAJOWA RADA

 


Warszawa, dnia 8 kwietnia 2010 r.

 

« Powrót