wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Uwaga Zarządy

Strona główna

Uwaga Zarządy


              W wyniku szerokich konsultacji z Okręgowymi Zarządami Prezydium Krajowej Rady podjęło decyzję o przeprowadzeniu przeglądów zagospodarowania. W tym celu 25 marca 2010r została podjęta uchwała (NR 40/2010) w sprawie przeprowadzania przeglądów zagospodarowania i funkcjonowania ROD oraz zagospodarowania i wykorzystania działek w ROD.
           W związku z odpowiedzialnością za stan zagospodarowania i funkcjonowania ogrodów jaka spoczywa na PZD niezbędnym okazało się zgromadzenie informacji o stanie faktycznym. Wysoka ranga sprawy wiąże się także z inspekcjami organów zewnętrznych jakie mają miejsce w ostatnim czasie. Są to miedzy innymi kontrole NIK w sprawie funkcjonowania ROD w siedmiu gminach (Warszawa, Gdańsk, Łódź, Częstochowa, Szczecin, Poznań, Bydgoszcz), czy systematyczne kontrole Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Dlatego Związek musi zgromadzić niezbędne informacje w tym zakresie, aby następnie wypracować na ich podstawie wnioski do likwidacji wszelkich uchybień.
Przeglądy dotyczą zagospodarowania ogrodu, jego funkcjonalności oraz zagospodarowania i sposobu wykorzystywania działek. Szczególny nacisk położono na problem zamieszkiwania, zameldowania, właściwego przydziału działek, czy budownictwa ponadnormatywnego. Za przeprowadzenie przeglądów odpowiadają OZ jako organy statutowe PZD. Mają one organizować, nadzorować i ponosić odpowiedzialność za przeglądy oraz powoływać komisje do ich przeprowadzania. W skład niniejszych komisji mogą wchodzić osoby wybrane z pośród  członków OZ, instruktorów okręgowych, krajowych SSI, instruktorów etatowych i zgrupowane w 2-3 osobowe zespoły. Komisje mają opracowywać wyniki i wnioski z przeglądów każdego ogrodu. W skali okręgu wyniki mają stanowić ich syntezę i  wraz z wnioskami Prezydium OZ powinny być przedstawione na posiedzeniu plenarnym OZ celem oceny sytuacji i wypracowania ogólnych wniosków.
               Przypominamy, że przeglądy muszą być przeprowadzone do 30 czerwca, a analiza i wnioski dla Krajowej Rady w terminie do 31 sierpnia b.r. Prosimy o poważne potraktowanie sprawy i jak najszybsze podjęcie działań prowadzących do opracowania wspomnianych analiz. Przyczynią się one do poprawy wizerunku ogrodów i usprawnienia ich funkcjonowania.


Oprac. mgr inż. A. Bagińska


Instruktor ogrodniczy KR PZD

« Powrót