wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja w sprawie przydziału działek w ROD.

Strona główna

Informacja


Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 25 marca 2010 r. przyjęło Uchwałę Nr 39/2010 w sprawie przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych.
Opracowanie i doprecyzowanie przepisów związkowych obowiązujących w związku z przedzielaniem działek w ROD było konieczne z uwagi na konieczność wzmocnienia funkcji ROD na rzecz społeczności lokalnych, jako urządzeń użyteczności publicznej. Przed podjęciem uchwały trwały prace analityczne, swoją opinię wyrażały okręgowe zarządy.
Procedury obowiązujące w tym zakresie wbrew powszechnej opinii są skomplikowane i wymagają od zarządów ROD brania pod uwagę wielu faktów. Wieloletnie doświadczenia z tym związane dowodzą, że nie stosowanie się do przepisów i procedur może skutkować daleko idącymi konsekwencjami dla całego ogrodu.
Zarząd ROD, który decyduje o przydziale działki ma trudne zadanie. Musi brać pod uwagę takie czynnik, jak funkcje działki, statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie i niepełnosprawnym, warunki bytowe, miejsce zamieszkania oraz warunki pracy osoby ubiegającej się o działkę. W praktyce oznacza to, iż zarząd przydzieli działkę tej osobie, która z powyższych względów będzie bardziej jej potrzebować lub użytkowanie przez tę osobę działki będzie w większym stopniu spełniało cele, jakie stawia przed sobą PZD.
Osoba, która chce zostać działkowcem musi ponadto dawać gwarancję wypełniania obowiązków, jakie nakłada na nią statut PZD, w tym przestrzegać zasad prawa związkowego i współżycia społecznego, użytkować działkę zgodnie z regulaminem ROD.
Działka służy integracji wielopokoleniowej, rekreacji, prowadzeniu upraw ogrodniczych na własny użytek.


P.M.

 

« Powrót