wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Zamieszkiwanie i zameldowanie na działkach w ROD.

Strona główna

Zamieszkiwanie i zameldowanie na działkach w ROD


      W dniu 25 marca 2010 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD , w którym uczestniczyło 9 osób. Na posiedzeniu została przyjęta Uchwala Nr 38/2010 w sprawie zamieszkiwania i zameldowania na działkach w ROD.

         Przepisy przyjętej uchwały w bardzo jasny sposób określają przeznaczenie działki jako miejsca do zaspokajania potrzeb użytkownika i jego rodziny w zakresie wypoczynku, rekreacji oraz prowadzenia upraw rolniczych. Działka w ROD nie jest miejscem przeznaczonym do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uchwała ściśle określa, że członek Związku ponosi statutową odpowiedzialność za zamieszkiwania na działce zarówno przez siebie jaki i innych członków rodziny i osoby trzecie.  Zamieszkiwanie na działce stanowi bowiem  rażące naruszenie przepisów obowiązujących w PZD. Nowo wprowadzone uregulowania zobowiązują Zarządy ROD do natychmiastowej reakcji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów  w tym zakresie. W zależności od przyczyn zamieszkiwania na działce Zarząd winien zgłosić ten fakt do gminy lub pomocy społecznej w przypadku ubóstwa . jeżeli zamieszkiwanie na działce  wynika z innych przyczyn Zarząd ma obowiązek zastosować sankcje statutowe w stosunku do użytkownika działki.

         Uniemożliwienie zamieszkania w altanach ogrodowych ma na celu wyeliminowanie możliwości zameldowania na terenach ogrodów działkowych. W świetle obowiązujących przepisów zameldowanie jest bowiem potwierdzeniem miejsca stałego pobytu. Aby dokonać zameldowania niezbędne jest posiadanie  adresu , numeru domu i lokalu. Altana na terenie ROD, co należy podkreślić nie spełnia tych wymogów bowiem nie jest wyodrębniona ani na planie geodezyjnym ani architektonicznym z ROD, a adres posiada tylko ROD jako całość, także numer działki jest numerem porządkowym natomiast nie jest on wyodrębniony w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności.
        Rozpoczęcie procedury zameldowania przez członka PZD na terenie działki jest rażącym naruszeniem prawa- ustawy o ROD i statutu PZD.


        Uregulowania prawne zawarte w Ustawie z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, statucie PZD i Uchwale 38/2010 maja na celu uniemożliwienie występowania zjawisk patologicznych jakimi są zamieszkiwania i zameldowania na działkach. PZD wprowadzając tak rygorystyczne przepisy chce całkowicie wyeliminować z życia społeczności ogrodowych osoby łamiące i nie przestrzegające prawa związkowego, które bardzo często swoją postawa i zachowaniem negatywnie wpływają na wizerunek  Polskiego Związku Działkowców.
AM

 

« Powrót