wyszukiwanie w serwisie
 
Strona g│ˇwna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Wspˇ│praca miŕdzynarodowa
Jak zostaŠ dzia│kowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjŕŠ
Z dzia│alnoÂci Okrŕgowych Zarz▒dˇw
Dzia│kowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw
Partie i Zwi▒zki Zawodowe w obronie dzia│kowcˇw
Obrady Okrŕgowych Zjazdˇw Delegatˇw PZD
Dzia│kowcy w sprawie wyborˇw parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Dzia│kowiec
Konkursy w PZD
WieÂci z Ogrodˇw...
Ciekawe linki
Wzory dokumentˇw
Archiwum wiadomoÂci
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Zwi▒zkowa
Kontakt

Posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej.

Strona g│ˇwna

Posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej

W dniu 30 marca 2010 roku w Warszawie odby│o siŕ posiedzenie Krajowej Komisji Rozjemczej PZD, w ktˇrym uczestniczy│o 11 osˇb. Na posiedzeniu rozpatrzono podania o wniesienie skargi w trybie nadzwyczajnym do Krajowej Komisji Rozjemczej. Cz│onkowie Komisji Rozjemczej PZD po przeanalizowaniu wniosku Pierwszego Prezesa S▒du Najwy┐szego z dnia 22 lutego, ktˇry zosta│ skierowany do Trybuna│u Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnoÂci z Konstytucj▒ szeÂciu przepisˇw ustawy o ROD podjŕ│o w przedmiotowej sprawie Stanowisko Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Zwi▒zku Dzia│kowcˇw w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa S▒du Najwy┐szego RP z dnia 22 lutego 2010 r. skierowanego do Trybuna│u Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnoÂci z Konstytucj▒ niektˇrych przepisˇw ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia│kowych (Dz. U. nr 169 poz. 1419 z pˇzn. zm.).

KD

« Powrˇt