wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Narada szkoleniowa komisji rozjemczych PZD

Strona główna

Narada szkoleniowa komisji rozjemczych PZD.


W dniach 30-31 marca 2010 roku w Warszawie odbyła się narada szkoleniowa z zakresu działalności organizacyjnej i postępowania rozjemczego komisji rozjemczych PZD. W naradzie uczestniczyły 33 osoby w tym członkowie Krajowej Komisji Rozjemczej i przedstawiciele Okręgowych Komisji Rozjemczych PZD.
 Aktualną sytuację Polskiego Związku Działkowców omówił szczegółowo Prezes Związku Eugeniusz Kondracki poczynając od kontroli Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich kończąc na wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który został złożony do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją sześciu przepisów ustawy o ROD.
Członkowie Krajowej Komisji Rozjemczej oraz przedstawiciele Okręgowych Komisji Rozjemczych PZD podjęli w tym przedmiocie dwa  Stanowiska – w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP z dnia 22 lutego 2010r. skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. nr 169 poz. 1419 z późn. zm), wyrażając głęboki sprzeciw łamaniu praw działkowców.
Uczestnicy narady zabierając głos w dyskusji wyrazili swoja obawę w związku ze złożonym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w dniu 22 lutego br. przez Pierwszego Prezesa sadu Najwyższego.
Uczestniczący w naradzie omówili m.in. zasady rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od uchwał zarządów ROD przez komisje rozjemcze, działalność rozjemczą, właściwość mediacyjną, a także zasady podejmowania decyzji organizacyjnych. 

 
KD

« Powrót