wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Informacja dotycząca "Informatora Instruktora"

Strona główna

Informacja dotycząca „Informatora Instruktora”


 Jest nam miło poinformować, że Krajowa Rada PZD ufundowała i wydała broszurę  „Informator Instruktora”, bardzo oczekiwaną publikację pod redakcją Prezesa PZD, mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego. Oprócz Instruktorów wszystkie Zarządy ogrodów otrzymają po jednym egzemplarzu informatora. Wszelkie koszty związane z broszurą ponosi Krajowa Rada z funduszu oświatowego KR.
Niniejsza publikacja skierowana jest do Instruktorów, a jej zadaniem jest ułatwienie wykonywania obowiązków związanych z działalnością Społecznej Służby Instruktorskiej. Wyrażamy nadzieję, że pozwoli ona poszerzyć wiedzę i będzie stanowiła uzupełnienie cennych informacji jakie Instruktor odnaleźć może w miesięczniku „Działkowiec”, „Biuletynie Informacyjnym KR”, czy publikacji „Prawo w PZD”.
„Informator Instruktora” zawiera bogactwo treści dotyczących różnych zagadnień z jakimi Instruktor spotyka się podczas swojej pracy. Zagadnienia te uporządkowane zostały w rozdziały, co ułatwia szybkie dotarcie do potrzebnych informacji. W części dotyczącej roli i zadań SSI zawarto doświadczenia instruktorów z wybranych OZ. Zapoznanie się z wypracowanymi przez innych i sprawdzonymi metodami pracy oraz uwagami związanymi ze Służbą Instruktorską powinno okazać się bardzo cenne dla pozostałych Instruktorów. Kolejny rozdział dotyczy szerokiego problemu zagospodarowania i modernizacji działek. Ze względu na wagę i wielopłaszczyznowość tematu tekst ten stanowi zarys oraz wstęp do dalszych rozważań.  Najobszerniejsza część jest poświęcona zagadnieniom ogrodniczym. Autorami tekstów są uznani polscy naukowcy, którym bliska jest problematyka związana z ogrodnictwem działkowym. W swych opracowaniach przybliżają najnowsze trendy i osiągnięcia naukowe. Osobny rozdział dotyczy ekologii. Przyjazne środowisku metody uprawy, nawożenia, ochrony roślin to tylko niektóre propozycje sposobu użytkowania działki. Instruktorzy powinni dbać o ekologiczną świadomość działkowców oraz propagować zasady  zgodnie ze współczesnymi, powszechnymi trendami. W broszurze nie zabrakło także informacji o wydanych i planowanych publikacjach wydawnictwa związkowego. Zasługują one na szczególną uwagę, ponieważ ich autorami są polscy naukowcy, bezpośrednio dotyczą problemów działkowców i są odpowiedzią na ich potrzeby. Ostatnim rozdziałem publikacji jest zbiór ważniejszych związkowych regulacji prawnych. Instruktor może odnaleźć tu najistotniejsze z punktu widzenia wykonywanej przez siebie pracy uchwały PZD.
Krajowa Rada ma nadzieję, że broszura okaże się cenną pozycją w zbiorze publikacji każdego instruktora, a jej uznanie przyczyni się do kontynuacji wydania. Należy podkreślić, że informator jest wyrazem uznania dla szlachetnej pracy Instruktorów i chęci wsparcia ich działalności.

                      oprac. A. Bagińska                  
                                                                                                                                                       instruktor ogrodniczy KR PZD


« Powrót