wyszukiwanie w serwisie
 
Strona główna
Co to jest PZD
Prawo w PZD
Współpraca międzynarodowa
Jak zostać działkowcem
ROD w Polsce. Galeria zdjęć
Z działalności Okręgowych Zarządów
Działkowcy w obronie ROD
Jubileusz XXX-lecia Polskiego Związku Działkowców
Partie i Związki Zawodowe w obronie działkowców
Obrady Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD
Działkowcy w sprawie wyborów parlamentarnych 2011 r.
Biuletyn PZD
Wydawnictwo Działkowiec
Konkursy w PZD
Wieści z Ogrodów...
Ciekawe linki
Wzory dokumentów
Archiwum wiadomości
Deutsch
II Kongres PZD
Publicystyka Związkowa
Kontakt

Krajowa Konferencja Szkoleniowa SSI w Lasocinie k/Dzierżoniowa zorganizowana przez Okręgowy Zarzą Sudecki.

Strona główna

Krajowa  Konferencja  Szkoleniowa SSI w Lasocinie k/Dzierżoniowa zorganizowana przez Okręgowy Zarząd Sudecki


W dniach 24-26 marca br. Krajowa Rada wraz z Okręgowym Zarządem Sudeckim  zorganizowała Krajową Konferencję Szkoleniową dla Instruktorów Krajowych i Okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD z okręgów w Szczawnie Zdroju Wrocławiu, Zielonej Górze, Legnicy i Kalisza. Ze strony Okręgowego Zarządu Sudeckiego w konferencji wzięli udział :  Wincenty Kulik - prezes OZ oraz  Henryk Ziomek - członek prezydium OZ.
Po przedstawieniu aktualnej sytuacji   PZD i wynikających z niej zadań dla służb instruktorskich, W imieniu gospodarzy terenu na którym  zorganizowano spotkanie ,zebranych powitał burmistrz Pieszyc  Mirosław Obal który przedstawił walory Kotliny Dzierżoniowskiej i Gór Sowich oraz podkreślił znaczenie i rolę ogrodnictwa działkowego dla społeczności lokalnej .Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe foldery  promujące walory przyrodnicze  Pieszyc i okolic.
Zasadom organizacji pracy instruktorów SSI poświęcony był osobny blok tematyczny konferencji . Do podstawowych zadań  statutowych SSI PZD należy organizowanie poradnictwa w zakresie prawidłowego zagospodarowania i modernizacji ogrodów działkowych i działek, upowszechniania wiedzy i nowości ogrodniczych, racjonalnej uprawy i ochrony roślin oraz ochrony środowiska. Społeczna Służba Instruktorska spełnia  więc ogromną rolę w organizowaniu oraz udzielaniu poradnictwa ogrodniczego dla działkowców. Szczególnie cenne były uwagi tych Instruktorów, którym udało się wypracować własne, skuteczne metody wdrażania wiedzy ogrodniczej. Burzliwa dyskusja dotyczyła między innymi  sposobów  podniesienia rangi  i znaczenia służby instruktorskiej, pozyskiwania nowych instruktorów, zwiększenia zainteresowania nowych działkowców oraz innych użytkowników działek szkoleniami oraz pokazami praktycznymi. Podkreślano potrzebę zacieśnienia  współpracy  pomiędzy  służbą  instruktorską a zarządami  ROD i OZ-ów .
Trzy dni konferencji wypełniły wykłady merytoryczne z zakresu ochrony roślin na działkach w 2010 roku, zasad i znaczenia cięcia wiosennego drzew i krzewów owocowych, zasad planowania warzywnika na działkach oraz prawidłowego zagospodarowania i modernizacji działki z uwzględnieniem zastosowania roślin ozdobnych. Umiejętności praktyczne cięcia drzew owocowych uczestnicy konferencji mogli doskonalić podczas pokazu praktycznego. Wykłady poprowadzili  wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  : dr inż. E.Gudarowska, dr inż.P. Bąbolewski, dr inż.A. Gierula, dr inż.W.Kita oraz doświadczony  specjalista  Dolnośląskiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
 Zebrani zaniepokojeni wnioskiem z dnia 22 lutego 2010 roku jaki skierował Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją RP szeregu  artykułów ustawy o ROD sporządzili Stanowisko w tej sprawie,  w którym wyrazili sprzeciw i oburzenie wobec treści zawartych we wniosku . Niniejsze stanowisko podpisane przez  45 uczestników konferencji  skierowano  do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Sądu Najwyższego, Marszałka Sejmu i Senatu oraz KR PZD.
 Podsumowując  konferencję uczestnicy  podkreślili  duże znaczenie  tego rodzaju szkoleń,  które  wpływają na dalsze propagowanie wiedzy ,poradnictwo w ogrodach, poprawę współpracy służb instruktorskich różnych szczebli z zarządami ROD i OZ-ami.  Wyrażono nadzieję, że podobne konferencje będą kontynuowane w przyszłości oraz złożono podziękowania na ręce organizatorów za wysoki poziom szkolenia i miłą atmosferę sprzyjającą owocnej pracy.


    A.Gurzyńska  - instruktor ogrodniczy KR

« Powrót